Åpenhetsloven

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og stille krav til anstendige arbeidsforhold, samt gi allmenheten tilgang til informasjon. Loven pålegger oss som virksomhet en informasjonsplikt og en plikt til blant annet å gjøre aktsomhetsvurderinger. Mobit Norge AS er omfattet av loven.

Oppfylling av rapporteringskravene.

Mobit Norge AS stiller krav til at alle våre leverandører, partnere og forhandlere skal etterleve menneskerettigheter, arbeide for et mer miljøvennlig fotavtrykk og sikre at alle ansatte i egen eller underleverandørers virksomheter har anstendige arbeidsforhold.

Her kan du lese mer om hvordan Mobit oppfyller rapporteringskravene og vår overordnet aktsomhetsvurdering. Her kan du lese Mobit sin rapport for åpenhetsloven 2023.

Vil du vite mer om Åpenhetsloven?

Her kan du lese selve loven og Forbrukertilsynet sin veiledning.

Har du et spørsmål til oss?

Eventuelle spørsmål kan rettes til hq@mobit.no

keyboard_arrow_up