Mobit Holding AS

Mobit Holding AS ble etablert i 2004 for å forvalte forhandlere og nøkkelpersoners eierskap i Mobit Norge AS.

Mobit Norge AS er eiet med 52.5% av Mobit Holding AS og 47.5% av Telenor Norge AS.

Mobit Norge er spesialister på mobil og IT for bedrifter, er landsdekkende med 110 forhandlere fra nord til sør og betjener mer enn 32.000 bedrifter og deres ansatte.

Vår historie

Mobit kjeden ble etablert i 1995 under navnet Telering. Senere har vi konsolidert med kjeder som Comunit og Telehuset. Du vil også finne dyktige forhandlere som tidligere tilhørte MobilData og Nordialog.

Det startet med innkjøp og salg av mobiltelefoner samt tilhørende mobil abonnement. Etter hvert utviklet produktsortimentet seg til å bli langt mer omfattende, blant annet er også IT tjenester og maskinvare, blitt et viktig forretningsområde med god vekst.

Kjededriften skjer i regi av Mobit Norge AS, mens den enkelte forhandler er tilknyttet som franchisetaker og eier sitt lokale driftsselskap.

Vi representerer verdens sterkeste merkevarer og partnere innenfor mobil og IT.

Vi er ISO9001(kvalitetssikring) og ISO14001 (Miljø) sertifisert. Miljøfokus står sentralt i vår virksomhet og vi har målrettet fokus på å redusere vårt klimaavtrykk.

Mobit Holding Styret

Hans Erik Robbestad, Styreleder
Anne Karine Børnick, Styremedlem
Jan Johnsen, Styremedlem
Lars Hasle, Styremedlem

keyboard_arrow_up