9 av 10 mobit-kunder bruker videosamtaler

Sju av ti nordmenn har gjennomført digitale møter eller videosamtaler etter nedstengningen i mars.  Det kommer frem i en landsomfattende undersøkelse Infact har utført for mobil- og IT-kjeden Mobit.


I alderen 30-44 er tallene enda mer eksplosive med ni av ti nordmenn som har gjennomført digitale videosamtaler. Salgs- og markedsdirektør Rolf Paulsen anser målingen som et viktig barometer på den digitale adferden blant forbrukerne.

Pandemien årsak

– Pandemien er ene og alene årsak til den sterke trenden. Mønsteret harmonerer veldig godt med de mest populære produktene som selges, som webkamera og lydutstyr, sier Paulsen. Uten pandemien ville plattformer som Zoom og Teams vært alternative møtearenaer. Disse plattformene er nå mer trendsettende enn Facetime og Skype.

– Når hjemmekontor blir obligatorisk og store deler av undervisningen skjer digitalt, tvinges forbrukerne over på virtuelle møtesteder. Zoom og Teams har vært opinionsdannende, sier han.

De unge forbikjørt

Det er, ikke overraskende, forskjeller på aldersgruppene. Blant de yngste oppgir 75 prosent å ha gjennomført videomøter eller videosamtaler det siste året. Vanligvis er det også de yngste som driver frem trender, men ikke i dette tilfellet. De unge utmanøvreres  på videooverføring av aldersgruppen 30-44 der altså 90 prosent har fått erfaring med den nye møteformen.

– Dette indikerer at videosamtaler og videomøter med stor sannsynlighet er relatert til jobb. Samtidig har dette mønsteret smittet over på den private teknologiadferden, sier Paulsen.

Trenger din bedrift tjenester eller produkter – ta direkte kontakt med din nærmeste Mobit-forhandler

keyboard_arrow_up