Advokatforeningen satser digitalt og sosialt

Den Norske Advokatforening er kanskje blant  landets flinkeste i sosiale medier. – Vi må være både oppdaterte og moderne, sier fagkonsulent Helle Hatten.


Advokatforeningen assosieres gjerne med det mer konservative.

Sosiale kanaler

Den assosiasjonen er feilslått. Advokatforeningen er til stede på Facebook, Instagram, Twitter, LinkedIn, har sin egen kanal på Youtube og podcast-produksjon. I tillegg har Advokatbladet rigget seg opp på Snapchat.

–  Advokatforeningen har samarbeid nært og godt med Mobit gjennom flere år. Derfor var det naturlig at valget falt på Mobit da vi besluttet å utbedre vår mobile sentralbordløsning, sier fagkonsulent og prosjektleder Helle Hatten i Advokatforeningen.

Helle Hatten, fagkonsulent i Advokatforeningen

 

– Ikke bare er Mobit dyktige på sine fagfelt og tilgjengelige for sine kunder, men kjenner kundens behov og jobber bevisst for å tilby tjenester som gagner kunden, fortsetter Hatten.

Smidighet

Advokatforeningen gjennomførte nylig en brukerundersøkelse og konklusjonen er at multiplattformen Zisson Interact gir mer smidighet.
– Her har vi blant annet inkludert kalenderen vår i plattformen, som gjør det enkelt å sette over samtaler, også internt, sier Hatten. Dette betyr at sentralbordet er blitt digitalisert, og løsningen kan utvides til å håndtere henvendelser og kommentarer også i ulike sosiale medier.

Effektiv struktur

– Vi ønsker ikke bare bygge en moderne struktur, men også effektiv struktur for dem som ønsker kontakt med oss, fortsetter Hatten. I Zisson Interact er det bygget inn tastevalg og kø-arkitektur som optimaliserer tjenesten.
– Samarbeidet med Zisson i forbindelse med det nye kontaktsenteret kommer i forlengelsen  av vårt gode samarbeid med Mobit,  sier Hatten.

Advokatforeningen kan hele tiden ta ut statistikker som avdekker hva som fungerer og hvor det kan gjøres forbedringer. I løsningen kan den enkelte f.eks pause samtaler, samt loggføre og sende beskjeder til rette vedkommende i foreningen.

Prematur fase

– Vi er fremdeles i en prematur fase når det gjelder å ta i bruk de ulike funksjonene. I løpet av de neste månedene regner jeg med at det meste av funksjoner er i bruk, sier Hatten.

Bedriftsrådgiver Terje Jensen i Mobit Helsfyr synes det er motiverende å jobbe med Advokatforeningen.

Terje Jensen, bedriftsrådgiver Mobit Helsfyr

 

– Fordi foreningen så genuint er opptatt av ny teknologi og nye plattformer. Dette er et eksempel på at det er mulig å kombinere det konservative med det moderne uten at det skaper et motsetningsforhold, sier Jensen.

keyboard_arrow_up