Deltar i avtale på inntil 100 mill årlig

Telenor har vunnet anbudet med 25 kommuner i Agder, samt Agder fylkeskommune og interkommunale virksomheter. Fire Mobit-forhandlere skal være med å levere til kommunene. 


Avtalen har en estimert årlig verdi på inntil hundre millioner kroner. Telenor er formell avtalepartner, men har med lokale Mobit-forhandlere i Arendal, Kristiansand, Mandal og Flekkefjord, et samarbeid som har vart siden 2012.

Dekker kommunale behov

Signe Gunn Myre, styreleder i Det digitale Agder er fornøyd med å ha fått på plass en avtale som vil dekke kommunal sektors behov for kjøp av produkter og tjenester knyttet til IP-telefoni, mobiltelefoni og mobilt bredbånd. .

-Det digitale Agder vedtok tidligere at avtalen skal inngå som del av Offentlig fellesinnkjøp på Agder (OFA). Det vil si at det nå er OFA som er avtalepart med Telenor på vegne av fylkeskommune og kommuner i Agder, sier Myre. 

Mobit håndterer sammen med Telenor dessuten service og support og skal i hele kontraktsperioden være et tilgjengelig kontaktpunkt.

I tillegg åpnes det i anbudet for kjøp av ny teknologi eller nye løsninger som eventuelt kommer på markedet i kontraktsperioden. Det kan nemlig skje mye innenfor teknologiutvikling på de årene avtalen varer.

Arbeid – ikke feiring

– Vi har lagt betydelig ressurser ned i arbeidet med å svare ut bestillingene i anbudet som samarbeidspartner for Telenor. Akkurat nå kjenner vi tilfredshet over å ha kommet i mål med denne avtalen. At vi blir valgt som Telenors samarbeidspartner for tredje gang setter vi stor pris på,  sier Richard Larsen, daglig leder i Mobit Arendal.

 

F.V: Øyvind Dydland (Mobit Lister), Hallvard Jakobsen (Mobit Mandal), Richard Larsen (Mobit Arendal) og Rolf Martin Nygård (Mobit Sørlandsparken)

 

Noen stor feiring har ikke Larsen, Rolf Martin Nygård (Mobit Sørlandsparken), Øyvind Dydland (Mobit Lister) eller Hallvard Jakobsen (Mobit Mandal) tatt seg tid til. Det er fullt og helt fokus på å levere.

Key Account Manager ved Telenor i Kristiansand, Carl-Gustav Christensen,  er ansvarlig for avtalen i Agder.

God 5G-dekning

– Dette er en betydelig avtale og for Telenor er det viktig å ha med seg kunnskapsrike samarbeidspartnere lokalt. Samarbeidet med Mobit har fungert fint i en årrekke, og gir vesentlige bidrag innenfor kortreist oppfølging og service, sier Christensen.

Carl-Gustav Christensen i Telenor sammen med Rolf Martin Nygård i Mobit

 

I anbudet blir dekning fremhevet. Fylkeskommunen og kommunene stiller nemlig høye krav til dekning, kapasitet og oppetid fordi mange arbeidsoppgaver skjer på mobile enheter. Christensen påpeker at samarbeidet med Agder-kommunene siden 2012, med reforhandlet avtale i 2017, har bidratt til en vesentlg utbygging av eksempelvis 5G i hele regionen. De lokale Mobit-forhandlerne er helt enig.

Lokal tilstedeværelse

– Det finnes ikke bedre dekning enn Telenor-dekning, konstaterer firkløveret i Mobit.

God dekning er viktig fordi mange ansatte i fylkeskommunen og kommunene opererer i såkalt grisgrendte strøk, som avsidesliggende steder og kystområder.

I anbudet blir dessuten lokal tilstedeværelse trukket frem som en verdi. Med fire Mobit-forhandlere mellom Arendal og Flekkefjord ble også dette punktet innfridd.

– Selv om det meste kan ordnes gjennom Internett har vi et klart inntrykk av at kunder setter stor pris på lokal tilstedeværelse, eller kortreist kompetanse, sier Richard Larsen.

Interkommunale virksomheter

I tillegg til kommuner og fylkeskommuner har også Statsforvalteren og samtlige interkommunale virksomheter anledning til å få tilsvarende betingelser.

Det er svært mange slike virksomheter tilknyttet kommuner, som innen renovasjon, helsehus, nødetater og kulturelle bedrifter, for å nevne noe.

Disse er med i anbudet

Agder fylkeskommune, Statsforvalteren  og kommunene Arendal, Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Farsund, Flekkefjord, Froland, Gjerstad, Grimstad, Hægebostad, Iveland, Kristiansand, Kvinesdal, Lillesand, Lindesnes, Lyngdal, Risør , Sirdal , Tvedestrand, Valle, Vegårshei, Vennesla, Åmli og Åseral.

Interkommunale virksomheter:
Agder renovasjon IKS, Aust-Agder museum og arkiv IKS, Aust-Agder revisjon IKS, Vest-Agder museet IKS, Lister og Dalane Avfallsservice AS, Agder arbeidsmiljø IKS, IKT Agder IKS, Agder kollektivtrafikk AS, Statsforvalterens fellestjenester, hovedkontor (HK) i Arendal, Avfall Sør AS og Kristiansandsregionen brann og redning IKS.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up