Bedriftene opptatt av pant og klima

Flere bedrifter fokuserer på klima og satser på gjenbruk av mobiler og IT-utstyr. Det er altså ikke bare flasker som kan pantes i penger.


Harald Bøyum, direktør for forretningsutvikling  i Mobit, registrerer at flere bedrifter panter spesielt eldre mobiltelefoner og dermed får en god restverdi tilbake.

Redusere klimaavtrykket

– Dette gjelder særlig på mobiler og PCér som har høy kvalitet, såkalte high-end produkter, sier Bøyum. Mobit merker dessuten at bedrifter er opptatt av å redusere sitt eget klimaavtrykk og da er panteordningen et av flere tiltak som kan bidra til å minimere klimaavtrykket.

Produktsjef Jan Ove Pedersen (t.v) og Harald Bøyum, direktør for forretningsutvikling, merker at kundene er mer klimabevisste

 

– Fortsatt er panting mest benyttet i forbrukermarkedet gjennom eksempelvis SWAP fra Telenor. Det finnes tilsvarende løsninger for bedriftsmarkedet, og fokuset på gjenbruk er høyere enn før, fortsetter Bøyum.

Offentlige anbud

Globale produsenter av mobiler og IT har aldri hatt mer fokus på nettopp miljøaspektet. Gjenbruk av teknologi og resirkulert pakking (emballasje) står høyt på agendaen.

– Vi må få hele verdikjeden til å spille sammen slik at det blir en sirkulær økonomi med resirkulering og gjenbruk, påpeker Bøyum.
Produktsjef Jan Ove Pedersen i Mobit poengterer i tillegg at miljøaspektet i offentlige anbud er langt mer fremtredende enn tidligere. Gjenbruk og korrekt resirkulering har blitt et krav for å delta i disse anbudene.

Klima siden 2016

– Vi var tidlig ute og har hatt miljøaspektet med oss siden 2016 i Mobit-kjeden. Nå etter sju år registrerer vi at det er større fokus på temaet og flere bedrifter som ser på gjenbruksløsninger. Samtidig har det tatt tid å snu tankegangen over til pant og gjenbruk, innrømmer  Pedersen, og fortsetter:

– Pant gir mulighet for å få redusert kostnadene f.eks ved kjøp av nytt utstyr. Panting er å få få penger tilbake for sin gamle mobiltelefon og implisitt ligger miljøaspektet med retur og gjenbruk.

Mer lydhør for pant og gjenbruk

Pedersen presiserer at bedriftene i dag er langt mer lydhør for panting og gjenbruk sammenlignet med tidligere

– De siste årene har det vært enorm endring, og dette vil bare forsterke seg i årene som kommer. Alle vil bidra til å være en positiv del av klimaregnskapet. Som en nasjonal forhandler har også Mobit et ansvar for å kommunisere pant og gjenbruk,  tilføyer kollega Harald Bøyum.

 

keyboard_arrow_up