Bedrifter har lite kontroll på mobil- og datakostnadene

Bedrifter kan redusere mobilkostnadene med inntil 50 prosent ved å ta noen enkle grep. Det sier Petter Nemeth, sjef i Tech Control Management (TCM).


TCM har inngått samarbeid med mobil og IT-kjeden Mobit. Det betyr at Mobit nå kan integrere TCM-plattformen hos sine kunder slik at bedriftene får mer oversikt samtidig som tiltaket reduserer unødvendige kostnader

Bedriftene tar regningen

– I flere bedrifter er det betydelige kostnader som kunne vært spart. Av erfaring vet vi at en alt for stor del av mobilutgiftene bæres av arbeidsgiver, sier Nemeth. Han viser til at det i utgangspunktet skal være en sunn og riktig fordeling mellom bedriften og arbeidstakeren. Mangel på kontroll resulterer imidlertid i at bedriften tar en vesentlig del av spleiselaget.

Tetter økonomisk avvik

– Dess flere medarbeidere, dess større avvik. Vår plattform tetter dette økonomiske avviket og gjenoppretter balansen, sier han. Nemeth presiserer at han har forståelse for at det gjennom årene har skjedd en utglidning.

– Mobilbruken er i stor grad blitt adressert til arbeidsgiver, og dermed gjerne blitt en policy om at det er enklere å ta hele regningen enn å bruke manuelle ressurser på oppsplitting. Nå har vi bygget en helautomatisert løsning som fanger opp avvikene, og som dermed fordeler regningen slik intensjonen alltid har vært, fortsetter Nemeth.

Fordeler

Med platformen til TCM oppnår bedriftene blant annet:

  • Full oversikt over egen mobilpark
  • Økonomisk deling av utgifter mellom arbeidsgiver og den ansatte etter fastsatte regler
  • Den ansatte vil få full oversikt over eget forbruk – noe som fører til mer bevisstgjøring rundt eget bruk
  • Full transparans som ofte fører til opplevelse av rettferdighet og åpnehet
  • Besparelser på opptil 50 prosent av dagens kostnader
  • Egen nettbutikk
  • Helautomatisert prosess for nyansettelser og avgang av medarbeidere med tilhørende utstyr.

Egen nettbutikk

TCM-Løsningen har dessuten en egen nettbutikk hvor de ansatte kan kjøpe mobiltelefon og annet tilbehør. I løsningen  vil det komme tydelig frem hva som er arbeidsgivers økonomiske bidrag, og hva den enkeltes egenandel vil beløpe seg til.
– Vi registrerer at virksomheter ønsker å få mer oversikt over disse kostnadene. Ffordeling av kostnader mellom arbeidsgiver og ansatt ved kjøp av mobil så dekker den ansatte i snitt 40 prosent av telefonkostnadene fordi medarbeidere ofte ønsker å kjøpe de mest populære modellene. Da er et jo supert å kunne gi den ansatte en nedbetaling på 3 eller 6 måneder, for eksempel, sier Nemeth.

På nettsidene sine har TCM uttalelse fra kunden Aberdeen and Gartner Group, som har konstatert følgende:

«80 percent of telecom invoices are never checked»

Har din bedrift et ønske om å få oversikt over mobilfordelingen er det bare å kontakte din nærmeste Mobit-forhandler

keyboard_arrow_up