Ber bedrifter ta grep mot uønsket epost

Er du en av dem som mottar spam eller uønsket epost? Thorlakur Thorgeirsson, 
Business Manager IT i Mobit, gir deg noen taktiske grep mot færre uønskede meldinger i innboksen. 


Men først; uønsket epost forsvinner ikke. Det handler om å begrenset antallet meldinger som du ikke ønsker i innboksen.

Øke sikkerheten

– Det finnes ingen løsninger på markedet med 100 prosent garanti mot dette fenomenet. Eventuelle tiltak må rettes mot å øke sikkerheten og redusere risikoen for at bedriften tar skade av trusler som uønskede meldinger utgjør, sier Thorgeirsson.

Thorlakur Thorgeirsson, Business Manager IT i Mobit

 

Thorgeirsson deler de uønskede meldingene inn i to kategorier. Den første og mest alvorlige er eposter som har kraft til å tappe bedriften for både penger og ressurser. Den andre kategorien er irriterende meldinger med uønsket reklame. IT-eksperten sier at angrep kan være et godt forsvar.

Stress-test av ansatte

Da sikter Thorgeirsson til angrep mot egne medarbeidere, for å teste ut hvordan ansatte responderer på uønsket eposter.  Bedriften bruker da Sophos Phish Threat til å sende simulerte Phishing-poster (søppelpost) til sine egne ansatte med hensikt å lure dem til å klikke på linker.

– Da får ansatte opplæring om hvorfor de ikke burde ha klikket på den linken, forklarer Thorgeirsson. Thorgeirsson fremhever produktet Sophos Phish Threat som har vist imponerende resultater for å begrense angrep via Epost da brukeren blir utfordret og lært opp i reelle situasjoner.

Vade Secure bevisstgjør de ansatte på spam og uønsket e-post

 

Bedriftene som tar i bruk løsningen blir samtidig en del av globale SophosLabs, bestående av analytikere som forløpende vurderer og evaluerer angrep og taktiske grep.

– Dette er et våpen som gir bedriftene økt forsvarsevne. Spam er krig og løsningen simulerer over 500 realistiske og utfordrende phishing-angrep med bare noen få klikk, forklarer Thorgeirsson.

Til brukere av Microsoft 365  har Thorgeirsson en klar oppfordring:

Beskyttelse

Produktet Vade secure bevisstgjør  brukerne og beskytter mot spam i større grad enn eksempelvis standardløsningen til Microsoft.

Løsningen Vade Secure for Microsoft 365 er rimelig og effektiv for en bedrift som vil heve sikkerhetsnivået og som samtidig gir bedriften innsikt i de faktiske truslene som virksomheten mottar.

Gjenoppretting

– Sørg for at du har mulighet til gjenoppretting. Når uhellet er ute er det avgjørende for en bedrift å komme seg raskest mulig på nett igjen, poengterer han.

En solid løsning for effektiv gjenoppretting er Dropsuite Backup & Arkivering .

– Uavhengig av hvilken backup-løsning kunden har valgt er det avgjørende at bedriften sørger for at gjenoppretting er testet ut regelmessig og fungerer tilstrekkelig, sier IT-eksperten.

Fler-faktor autentisering

Med en moderne løsning for gjenoppretting av bedriftens kommunikasjonsplattform er virksomheten godt rustet til de aller fleste typer av angrep.

– Da gjenopprettes den delen av systemet som er berørt eller løsningen i sin helhet.

Thorgeirsson understreker at IT-sikkerhet ikke kan repeteres tilstrekkelig. Han vil at brukere av Microsoft i dag – ikke i morgen – skal ta i bruk fler-faktor autentisering.

 

 

keyboard_arrow_up