Satser på bærekraft med Mobit

Eiendomsmegleren Kaland & Partners i Bergen byttet ut alt IT-utstyret i trygg forvisning om gjenbruk.


– Vi har ikke hatt en plan for å tre inn i det grønne skiftet med re-sirkulering av utstyr før nå, forteller konsernsjef Fredrik Søreide i Kaland & Partners, som har fem salgskontorer i Bergen og drøyt 40 medarbeidere.

Leasing og gjenbruk

Nå har riktignok den kjente eiendomsmeglerkjeden i Bergen brukt leasing de siste årene. Men når leasing-perioden utløp kjøpte Kaland & Partners ut restverdien, og fortsatte å bruke utstyret. Inntil nå.

Konsernsjef Fredrik Søreide i Kaland & Partners sammen med daglig leder Paal P. Vaage i Damsgård Digital

 

Søreide forklarer at det har vært en grundig prosess, ikke bare for å finne ut hvordan IT-investeringer skal gjøres, men også få en plan for at gammelt utstyr blir gjenbrukt. Som samarbeidspartner falt valget på Mobit-forhandleren Damsgård Digital.

Byttet ut hele maskinparken

– Vi besluttet å bytte ut hele maskinparken. Dermed får alle ansatte nye mobiltelefoner, bærbare maskiner og ultra wide skjermer for å skape optimale arbeidsvilkår. Vi har etablert en policy om at det ikke gjøres forskjell på ansatte når det gjelder utstyr. Jeg som leder får ikke en bedre modell enn andre fordi jeg er en del av ledergruppen, sier Søreide.

Den nye policyen betyr at leasing fortsetter, men med planmessig utskiftning av mobiler annet hvert år, og annet IT-utstyr byttes ut etter 48 måneder.

Mobit tar med seg utstyret

– Da tar Mobit med seg utstyret, sørger for at utstyret settes inn i den sirkulære økonomien og vi får også med oss restverdien, sier Søreide.

I forbindelse med den nye avtalen ønsket Kaland & Partners også at meglerne  skulle levere inn sine gamle mobiltelefoner slik at disse får nye liv gjennom gjenbruk.

Søreide legger til at en av grunnene til at leasing-partner byttes er nettopp den gjenbruks-strategien som Mobit-forhandleren presenterte.

Fremragende oppfølging

– Oppfølgingen fra Mobit har vært enestående og fremragende. Samtidig er det viktig at vi som en ansvarlig bedrift har en plan for bærekraft,  sier konsernsjefen.

Stadig flere bedrifter regner seg frem til at leasing av mobiltelefoner og IT-ustyr er den beste løsningen.

Paradigmeskifte

Mobit-forhandleren Damsgård Digital leverer nå mobiltelefoner, iPhone 15 pro, samt maskiner som Lenovo Yoga og Phillips-skjermer 40´til Kaland & Partners.

Lenovo Yoga er selve topmodellen hos Lenovo med skjermer som kan vris 180 grader og har touch-skjerm, forklarer daglig leder Paal P. Vaage i Damsgård Digital. Vaage forteller at det skjer et paradigmeskifte i markedet ved at  flere bedrifter ser fordelene ved å lease fremfor å kjøpe utstyr.

For Kaland & Partners er det dessuten en fordel å kutte ut nettbrett og at medarbeiderne i stedet bruker bærbar PC som er lett å bringe meg seg, spesielt for meglerne som er mye ute i felten.

Setter restverdi

– Det er flere faktorer som spiller inn. Investeringen blir lavere,  fordi  finansieringsselskapet setter en restverdi i sine bøker. Dermed kan IT-utstyr kjøpes ut eksempelvis etter 48 måneder, mens mobiltelefoner etter 24 måneder, forklarer Vaage.

Når leasingperioden utløper kan restverdien omsettes i en ny leasingavtale, og det gamle utstyret går inn i den sirkulære økonomien.

Den sirkulære økonomien

– Implisitt i leasingen ligger det gjenbruk av utstyr. Vi har sett utallige eksempler på gammelt utstyr som bare blir liggende å samle støv hos kunder. Med leasing garanterer vi at det gamle utstyret får nye eiere. Gjenbruk er flere bedrifter blitt veldig opptatt av,  påpeker Vaage.

Han mener markedet de siste årene har modnet når det gjelder leasing og bærekraft.

Frigjør likviditet

– Definitivt. Fordi leasing frigjør likviditet som kan brukes på andre satsingsområder. Bedrifter som har erfaring med leasing vil sannsynligvis aldri mer kjøpe en eneste mobiltelefon eller PC. Når alle forhold legges på vekten er leasing det som veier tyngst, fastslår Vaage.

En annen faktor er at i leasingen, slik Mobit presenterer den,  kommer med et likhetsprinsipp. Alle får i utgangspunktet det samme utstyret, om det er en trainee eller direktør.

Likhetsprinsipp

– Dette er en policy som kundene setter pris på. Selvfølgelig kan det forekomme forskjeller om det er er medarbeidere som har oppgaver som nødvendiggjør andre modeller, understreker Vaage.

Damsgård Digital alene har levert leasingutstyr for rundt 30 millioner kroner til ulike bedrifter.
– I løpet av noen år er leasing av IT-utstyr og mobiltelefoner standardisert, fordi leasing har så mange fordeler som kjøp ikke matcher, samt det vektige argumentet i forbindelse med gjenbruk, avslutter Vaage.

 

 

 

 

 

 

 

keyboard_arrow_up