Fersk måling: Vi vender ikke tilbake til det normale!

Ni av ti nordmenn i alderen 30-44 år tror at næringslivet vil basere seg på digitale møteløsninger også etter pandemien. Det viser en landsomfattende undersøkelse Infact har utført for mobil og IT-kjeden Mobit.


– Dette er oppsiktsvekkende tall. Dette betyr at et overveldende flertall i befolkningen har liten tro på at vi vender tilbake til normale tilstander selv når pandemien er over, sier administrerende direktør Trond Voll i Mobit.

Pensjonistene mer positiv

I alle aldersgrupper er antallet nærmere ni av ti nordmenn med unntak av pensjonistene som er noe mer optimistisk på at samfunnet skal falle tilbake til det normale. Totalt i befolkningen er det imidlertid bare seks prosent som tror på normale tilstander.

En bransje i vekst

Mobit tilhører en bransje som fikk uventet mye å gjøre etter nedstegningen med leveranser til hjemmekontorer og modernisering av møteromsløsninger til bedrifter. Voll selv lar seg inspirere av pensjonistene, og håper den eldre generasjonen får uttelling for sine spådommer.

Sterkt behov for sosialisering

– Det er naturlig at pandemien forårsaker endringer på kort sikt. Jeg håper likevel at næringslivet vender tilbake til det mer normale og stabile etterhvert. Vi kommer til å se mer permanent  bruk av samtaler og møter på video, noe som  reduserer markedsgrunnlaget til flyselskapene i bedriftsmarkedet, som igjen påvirker overnatting og servering, sier Voll. Han er likevel helt klar på viktigheten av at  mennesker møtes internt på arbeidsplassen.

Begrenser innovasjon

– I motsatt fall vil  innovasjon og nye initiativer reduseres betydelig. Det er når vi møtes at de gode ideene blir foredlet, får oppslutning og kraft, sier han. Han mener at ledere som ønsker mer bruk av hjemmekontor bør tenke seg godt om: – De mest innovative selskapene i verden bygger enorme campuser med attraktive tilbud til de ansatte, nettopp for at mennesker skal kunne møtes og forløse nye ideer med kraft og entusiasme.

Gleder seg til å booke kongress

Selv gleder Voll seg til å booke weekend-kongress til rundt 300 medarbeidere, samarbeidspartnere og leverandører, en kongress som arrangeres årlig. Etter nedstegningen ble kongressen satt på vent av hensyn til smittevern. I første omgang vil han gjennomføre et digitalt kick off på nyåret, men satser på et stort, fysisk nærvær høsten 2021.

– Jeg er veldig tilhenger av Teams og Zoom, men i et dynamisk og utviklende samfunn må det sosialiseres fysisk, også i næringslivet,  påpeker Voll.

keyboard_arrow_up