Fiskebåter trenger også teknologi

I mer enn ti år har Mobit Ålesund sørget for at mannskap og båter langs kysten er godt utstyrt for å kommunisere med omverden.


Ålesund er et tyngdepunkt innenfor fiskeri i Norge, og i mange år har den lokale Mobit-forhandleren med Telenor som samarbeidspartner og tjenesteleverandør betjent Pelagia som har mye aktivitet også utenfor norskekysten.

Pelagiske fiskeprodukter

Mer enn 400 mobilabonnement opereres av den lokale forhandleren. I disse leveransene er det også bredbåndsabonnement som gir internettjenester når båtene til Pelagia er til sjøs.

Pelagia er en ledende produsent av pelagiske fiskeprodukter til forbrukermarkedet, og leverandør av ingredienser i alle typer fiske- og dyrefôr. Selskapet er eid av henholdsvis Austevoll Seafood og Kvefi.

Moderne løsninger

Bjørn Espen Drabløs, daglig leder i Mobit Ålesund, peker på at det er viktig at skipene har gode bredbåndsløsninger. Mannskapene på båtene forventer samme muligheter på nettdekning som de har hjemme på land. I tillegg til bredbånd på skipene, leverer Mobit sentralbordløsninger, mobiltelefoner og abonnement til medarbeiderne i Pelagia. Samarbeidet har vart i mer enn ti år.

Bjørn Espen Drabløs
Bjørn Espen Drabløs, daglig leder Mobit Ålesund

 

Pelagia sine avdelinger i Norge har koordinert innkjøp av telefoner til Mobit Ålesund ved bruk av Mobit sin nettbutikk. I tillegg gjør Telenors tjeneste mPort at Pelagia har kontroll og oversikt over mobilparken, og muliggjør at ansatte kan kjøpe den modellen de selv ønsker.

Mobilpolicy

For medarbeidere som ønsker seg en toppmodell og dermed  mobiltelefoner utover det som arbeidsgiver dekker, får de ansatte mulighet til å selv betale mellomlegget direkte til Mobit Ålesund.

– Dette gjør at ansatte får større frihet, og Pelagia har forutsigbare kostnader. En god mobilpolicy i tillegg til at ansatte får velge den mobiltelefonen de selv ønsker gjør at levetiden på telefoner er lengre enn gjennomsnittet som igjen gir en miljøgevinst, sier Drabløs.

Konsulentbistand

Han forteller videre at Mobit Ålesund yter  konsulentbistand omkring  abonnementer og tjenester, som å rydde i porteføljen av abonnementer, justere datapakker, og oversikt over ubrukte SIM-kort.

Det gis dessuten opplæring og bistand på sentralbordtjenester og administrasjonsverktøy. Hos Pelagia får den lokale forhandleren gode skussmål.

– Mobit Ålesund  er en leverandør som er serviceorientert og setter alt inn på å hjelpe oss med å løse våre utfordringer på en særdeles god og effektiv måte, sier CIO Frode Frode Vatne i Pelagia.

På en annen kant av verden

Vatne forklarer at om en medarbeider mister telefonen på en annen kant av verden, løser den lokale forhandleren i Ålesund problemet hurtig og effektivt. Vatne fremhever i tillegg at Mobit Ålesund evner å tenke nytt med tanke på moderne verktøy, og har inngående forståelse av virksomheten til Pelagia.

– Vi har et klart inntrykk at om det oppstår akutte situasjoner, får vi bistand umiddelbart, sier Vatne.

Flytter nye leveranser til Mobit

Nettopp responsen og hjelpsomheten har resultert i at Pelagia stadig flytter leveranser til den lokale Mobit-forhandleren i Ålesund, opplyser Vatne.

– Når vi får nye områder å levere på, oppfatter vi det som en anerkjennelse for at vi gjør det som er mulig i ulike situasjoner som oppstår. Det er enklere å svare opp utfordringer når vi kjenner kunden så pass godt som vi gjør,  sier Bjørn Espen Drabløs, som understreker at det nære samarbeidet med Telenor gjør at de sammen utgjør en styrke som bidrar til at Pelagia har tilgang til gode og trygge løsninger.

Hovedbilde, foto: Roar Bjånesøy, Norges Sildesalgslag

 

keyboard_arrow_up