Går over til leasing av mobiltelefoner

Fra og med januar går Toyota-forhandleren Jæger Automobil i Bergen over til leasing av mobiltelefoner og blir dermed en del av den sirkulære økonomien med gjenbruk.


I underkant av 70 ansatte har fra og med januar i år fått en helt ny iPhone 15, og disse mobiltelefonene skal skiftes ut i januar 2026. Da blir mobiltelefonene klargjort for gjenbruk, enten i Norge eller i andre markeder.

Økonomi, sikkerhet og gjenbruk

– Fordelen med leasing er at alle medarbeidere har samme mobiltelefon med samme oppdaterte teknologi. Dette gjelder også innenfor sikkerhet. Når leasingen er over sørger leasingpartneren for at mobiltelefonene får nytt liv andre steder. Det er viktig at utstyr vi ikke bruker blir gjenbrukt,  sier IT-sjef John Atkins i Jæger Automobil.

Økonomi, teknologi og gjenbruk var derfor viktige elementer når leasing ble besluttet. Atkins sier videre at Jæger Automobil bruker den lokale Mobit-forhandleren i langt større grad enn leasing.

– Vi bruker Mobit på flere områder innenfor IT, sier han.

Ikke dyrtid

Noen tror kanskje at det er dyrtiden vi lever i som gjør at bedrifter velger leasing. Ifølge bedriftsrådgiver Christian Dyngeland i Mobit Kanalveien er ikke det tilfelle. Han mener bedriftene, så langt, ikke er påvirket nevneverdig av dyrtiden i like stor grad som forbrukerne.

Bedriftsrådgiver Christian Dyngeland i Mobit sammen med IT-sjef John Atkins hos Jæger Automobil

 

– Dyrtiden kan naturligvis gjøre seg mer gjeldende i bedriftene, men grunnen til at flere velger leasing handler om at det er den beste løsningen fordi løsningen involverer flere positive faktorer, sier han.

Brukt utstyr blir liggende

Den viktigste er at leasing gir bedre likviditet, spiser ikke av egenkapitalen og at leasingen kan utgiftsføres i takt med summen som betales i kvartalet eller måneden. Når mobiltelefonene skiftes ut får, i dette tilfellet Jæger Automobil, restverdien på mobiltelefonene som selges videre i 2026.

– Det er mange eksempler på bedrifter som ikke har en plan for å bli kvitt gammelt utstyr, og som stuer bort det gamle utstyret. Det er dårlig butikk og alt annet enn sirkulær økonomi som stadig flere bedrifter er opptatt av, sier Dyngeland.

Leasing av 200 PCér

Spesielt gjennom 2022 og 2023 merket Dyngeland endring i markedet. Flere bedrifter ville ha kunnskap om forskjellen på kjøp og leasing. I oktober 2022  leverte Mobit Kanalveien cirka 200 PCér og skjermer på leasing til en bedrift til en samlet verdi på 3,5 millioner kroner.

– Denne kostnaden blir nå spredt over 36 måneder, og 3,5 millioner kroner som en engangssum påvirker også likviditeten i de fleste bedrifter, sier Dyngeland. Han påpeker, som Atkins, at leasing er en garanti for at maskinparken alltid er oppdatert.

Dyngeland føyer til at bedrifter også avlegger et klima-regnskap, og i dette regnskapet synliggjøres den sirkulære økonomien.

 

keyboard_arrow_up