Gir Kundeservice noe helt nytt

For Rune Bjåland i Mobit er «tastevalg» alene bare en simpel tjeneste som hverken henter ut potensialet  i effektive arbeidsprosesser eller skaper optimale kundeopplevelser.


Mobit Asker og Bærum har akkurat levert løsninger som kopler sammen fire nordiske land til én felles Kundeservice.

Kundeopplevelser

I bunn ligger teknologi fra Zisson. Plattformen utgjør selve utskytningsrampen for effektiv arbeidsflyt og gode kundeopplevelser. Sammen med Zisson har Mobit Asker og Bærum knyttet sammen kundeservicen til det nordiske konsernet Morinda som har virksomhet i Sverige, Norge, Danmark og Finland.

Alle henvendelser blir sluset gjennom en felles database og løsningen avdekker hvilket land kunden ringer fra.

Arbeidet forenkles

– Er du norsk og det er ingen norske på jobb den dagen får du spørsmål om det er greit å snakke med for eksempel en dansk kundeveileder. Om kunden venter  på en leveranse vil databasen fange opp dette og servere informasjonen til kundeveilederen idet anropet besvares. Dermed forenkles arbeidsprosessen og opplevelsen til kunden blir bedre, sier Bjåland.
Den samme løsningen fungerer tilsvarende hos nasjonale virksomheter.

Rune Bjåland, daglig leder i Mobit Asker & Bærum

Mer enn tastevalg

– Optimal Kundeservice er mye mer enn bare tastevalg. Det er nettopp databasen som gjør Kundeservice mer intelligent. Ringer du bilverkstedet henter databasen inn opplysninger om bilen din, eventuelt når den er klar for henting. Har jeg en åpen faktura til et mediehus, skal løsningen spørre om jeg ringer på grunn av denne fakturaen og deretter gi meg et valg som setter meg over til riktig medarbeider, sier Bjåland.

På tvers av georgrafi

Han legger til at nasjonale og internasjonale virksomheter med flere avdelinger bedre utnytter både kompetanse og kapasitet på tvers av geografiske grenser gjennom Zisson-plattformen.

– For multinasjonale selskaper, som Morinda, reduseres fire løsninger til én felles løsning, og det er heller ingen telefoniske transportkostnader over landegrensene, presiserer Bjåland.

Silkemyk

– Vår oppgave er å sette sammen løsninger fra ulike leverandører slik at bedrifter oppnår best mulig arbeidsflyt og at kundene opplever kundeservicen som silkemyk, sier han engasjert.

ZISSON:

Norske bedrifter er flinke

Patrik Axelsson i Zisson skryter av fokuset på Kundeservice i norske bedrifter. Samtidig er det en vei å gå for å få alle kontaktpunkter til å snakke sammen.

Zisson registrerer økt etterspørsel, noe som kan forklares med at kundefokus er satt høyt på agendaen i norske virksomheter.

Skryter

Axelsson skryter av at svært mange bedrifter i Norge har kontaktpunkter som sentralbord, Facebook, Instagram, CRM-systemer, epost og Chatbot.

– Utfordringen er at disse løsningene ikke snakker sammen. Alle som tar kundereisen på alvor må ha kundeservice som førstevalg ved å få de ulike kontaktpunktene til å samhandle. Vår rolle er å forenkle denne reisen og også sørge for at kunden rutes til riktig person. Når vi spiller en bedrift god på kundeopplevelser gir dette umiddelbart utslag ved at kunden får en både effektiv og behagelig reise, sier Axelsson. Han har ansvar for partnersalg i Zisson.

Patrik Axelsson fra Zisson

Intelligent løsning

En viktig del av kundeopplevelsen er å gjøre responsen intelligent.

– Kunden skal slippe å presentere sine utfordringer. Med en intelligent løsning skal responsen til kunden være direkte og konkret. Dette betyr at bedriften vet hvem kunden er, og hvilke utfordringer som sannsynligvis har ført til henvendelsen, fortsetter Axelsson.

Han forklarer at løsninger som samhandler gir raskere tilgang til riktig person som skal besvare henvendelsen.

Kundeservice er et fag

– Vi liker bedrifter som har ambisjoner om å være best på Kundeservice i sin bransje. Kundeservice har utviklet seg til et eget fag med konkurranse mellom bransjekolleger. Forbrukerne krever også at seriøse virksomheter har et godt og effektivt system for å behandle henvendelser, sier Axelsson.

Gratis etablering!

Akkurat nå kan du få gratis etablering ved å skaffe deg Zisson sin løsning. Etablering har en veiledende pris på 7.000,- og oppover. Tilbudet varer t.o.m 28. juni 2021.

keyboard_arrow_up