IT vekst for Mobit

Mobit merker økt pågang etter IT-relaterte tjenester og produkter. Mobit-sjef Trond Voll tror veksten fortsetter med hovedvekt på mer IT-komfort.

Voll oppsummerer første halvår som tilfredsstillende, men legger ikke skjul på at nedstegningen av Viken har påvirket etterspørselen, spesielt i andre kvartal.

Nedstegning

-Viken er det største fylket og også det området hvor vi har flest forhandlere. Viken er et volum-marked og volumet blir naturligvis påvirket når ansatte sendes på hjemmekontor, sier han.

På tross av nedstengte byer oppnådde Mobit vekst, og Mobit holder en marsjfart som tilsvarer økt omsetning i inneværende år. Det betyr at kjeden vil omsette for over to milliarder kroner. I distriktene har etterspørselen vært nokså upåvirket av smittevernstiltak.

Vil komme et rush

Veksten innenfor IT relaterer seg fra maskiner, tilbehør og utstyr til ulik programvare til både samhandling internt, men også innenfor sikkerhet. Det finnes imidlertid mange bedrifter i hele landet som har basert seg på hjemmekontor i snart halvannet år. I disse virksomhetene vil det sannsynligvis komme et rush av IT-oppgraderinger.

Lang periode på hjemmekontor

– Etterspørselen blir en konsekvens av en lang periode på hjemmekontor. Det har skjedd mye på IT-fronten i løpet 18 måneder og derfor er det naturlig at oppmerksomheten er på IT-modernisering når arbeidsplassen åpnes for vanlig drift, sier Voll.

Leveringstid

Denne trenden har Mobit-forhandlerne i Viken allerede merket, og den vil trolig fortsette etter sommeren. Voll understreker imidlertid at det kan være leveringstid på IT-utstyr. Han begrunner mulige forsinkelser med at de fleste produsenter har hatt begrenset kapasitet over en lang periode. Smittesituasjonen har dessuten påvirket fraktmarkedet med knapphet på både containere og fly.

Mer komfort

En klar trend på hjemmekontorene har vært at ansatte ønsker mer komfort i form av bedre kvalitet på bilde og lyd i videomøter, effektive applikasjoner for samhandling, samt større skjerm (widescreen).

-Denne komforten vil trolig forplante seg til den faste arbeidsplassen, uavhengig av om mange får mulighet til også bruke hjemmekontor etter pandemien. Kontoret står overfor en re-vitalisering, sier Voll.

Stabilt på mobil

Salget av mobiltelefoner har vært stabilt hittil i år. Mobit merker imidlertid at flere bedrifter tar i bruk IT-løsninger som Mobit Control og mPort. Dette er løsninger som gir bedrifter oversikt over mobil og IT-utstyr medarbeidere har, når utstyr kan erstattes og også automatisk kostnadsfordeling (mobil)  mellom bedriften og den enkelte medarbeider.

Ikke uventet at det er Samsung og Iphone som fortsatt dominerer mobilsalget i Norge.

 

 

keyboard_arrow_up