Jørgen passerer 25 år i Mobit

Jørgen Kvamme (52) trives så godt i Mobit Norge at han har passert 25 år på arbeidsplassen.


Kvamme er utdannet ingeniør og startet med kjededrift i Telering tilbake i 1998. Han har vært med på en teknologisk revolusjon både innenfor mobiltelefonen og IT.

Fra Telering til Mobit Norge

Kvamme var med på overgangen fra Telering til Mobit Norge, alltid dedikert og opptatt av å optimalisere kjededriften. Nylig fikk han diplom av Mobit-sjef Trond Voll for sin enorme innsats for kjeden. Kvamme er den som har jobbet lengst i Mobit Norge som ble etablert som Telering i 1995. Kvamme steg ombord tre år etter etableringen og fant seg raskt til rette.

Alltid følere ute

– Jeg kan sikkert oppleves som en kollega som legger seg opp i alt for mye på jobben, for jeg er nok påvirket av å ha vært her så lenge. Kanskje er jeg som edderkoppen som alltid spinner nett fordi jeg liker å følge med i debatter om hva og hvordan vi løser oppgavene. Jeg trekker nok ikke i så mange tråder, men jeg har alltid følere ute for hva som rører seg. Jeg er edderkoppen som ikke biter, smiler han.

25 fantastiske år

Kvamme beskriver de 25 årene som innholdsrike og fantastiske. Han trekker frem gode kolleger gjennom alle år, og utviklingen har gitt ham følelsen av tidvis jobbe i ulike selskaper.

(fortsetter under bildet)

Jørgen Kvamme (CFO) trives svært godt i Mobit

 

Når du velger å jobbe med teknologi i 25 år blir det gjerne raske taktskifter og fokusflytting i en verden som stadig er i endring. Av kolleger beskrives Kvamme som særdeles kunnskapsrik på kjededrift. Med mer enn 110 forhandlere må systemer og logistikk fungere. I sin tid i Mobit Norge har han hatt «tre sjefer» som han gir de beste skussmål.

– Hver av disse lederne har gitt meg utviklingsmuligheter, sier han.

Økonomi og logistikk

I dag er Kvamme Chief Financial Officer (CFO) og ansvarlig for økonomi og logistikk. Han rapporterer på produsenter og operatører, og har med seg to flinke kolleger i teamet.

Kollegene gjør det meste av dag-til-dag oppgavene som må gjøres for å få logistikk og regnskap til å fungere. Selv arbeider Kvamme  overordnet med rapportering og kontroll av transaksjoner både internt, hos samarbeidende distributører og operatører.

– Jeg følger opp og informerer forhandlerne om status og oppnåelse av bonusnivåer, kontrollerer innkomne fakturaer opp mot disse resultatene og informerer internt om salgsfart og status for kjeden og forhandlere, sier han.

Startet som produktspesialist

I tillegg har Kvamme ansvar for å legge budsjetter og rapporterer såkalte KPIér til ledergruppen. I løpet av 25 år har Kvamme vokst seg inn i en rolle som er helt uunnværlig for kjededriften, ifølge Mobit-sjef Trond Voll. Kvamme kan hver lille detalj om kjededrift, vareflyt og logistikk.

Kvamme startet imidlertid  som produktspesialist og ga support til forhandlere på tekniske utfordringer innenfor mobiltelefon og IT som nyansatt. Han deltok i utformingen av kampanjer, holdt kundeseminarer om datidens mobilløsninger og sendte ukentlig ut nyhetsbrev på telefaks til forhandlerne.

Telefaks som moderne teknologi

– Den gang var telefaksen moderne teknologi, humrer Kvamme. At han har blitt værende så lenge tilskriver han de varierte arbeidsoppgavene og det gode arbeidsmiljøet.

– Vi har alltid god stemning på jobben. Vi kan spøke og tulle og tøyse med hverandre, og vi har samtidig hatt takhøyde for mer alvorlige og personlige samtaler. Jeg har aldri følt på konflikter. Vi har alltid hatt romslighet for egne meninger i diskusjoner, sier han.

Lært ufattelig mye av kolleger

De første årene handlet det i stor grad om å henge med i den teknologiske utviklingen. Samtidig har utviklingen «satt seg litt» med sammensmeltningen av mobil og IT.

– Jeg må ikke være like oppdatert nå som tidligere. Vi har ansatt flinke folk  som har overtatt denne delen av jobben. Jeg har i stedet fokusert på å  lære meg mye annet, drille ned på detaljer, samle sammen store datamengder og analysere de. Samtidig må jeg fremheve at jeg har lært ufattelig mye gjennom kunnskapsrike kolleger i alle disse årene, avslutter Kvamme.

 

keyboard_arrow_up