Kastet ut serverne og forsvant opp i Skyen

Stadig flere bedrifter flyr avgårde og lander på en Sky, omgitt av mer sikkerhet og bedre funksjonalitet.


Regnskapsbyrået Vigres i Sarpsborg med 34 medarbeidere har gjort en kraftig oppgradering av IT-systemene, erstattet serverrom med skytjenster, forbedret effektiviteten og skjerpet sikkerheten. Mobit-forhandleren AGS IT-partner er blitt bedriftens nye IT-avdeling.

– Svært tilfredse

– Vi gjennomførte en grundig prosess i forkant og hadde seks leverandører som leverte anbud. Vi valgte å gå for AGS IT-partner, og vi er svært tilfredse med valget vi gjorde. Oppstarten av samarbeidet og senere konverteringen til skytjenester gikk smertefritt og skjedde i løpet av én helg. Oppfølgingen i ettertid er også veldig bra, og AGS IT-partner er blitt vår nye IT-avdeling, forklarer daglig leder Thor Anders Hansen i Vigres.

Skybasert

Nå er det ikke lenger behov for eget serverrom. Systemene aktiveres og lagres i den skybaserte tjenesten til Microsoft. I tillegg har medarbeiderne flyttet over på den moderniserte plattformen Microsoft365. Sikkerheten er forbedret ved at medarbeidere må autoriseres løpende i en variant som minner om den mer allmenne BankID for mobiltelefon.

Teknologisk langt fremme

– Vi har flere hundre kunder, og forhåpentligvis merker kundene at teknologien gjør det enklere. Det er dessuten viktig at vi som leverer regnskapstjenester har optimal IT-sikkerhet. Teknologisk er vi langt fremme, sier Hansen.
Han påpeker også viktigheten av å ha med seg en lokal leverandør som fungerer som IT-avdeling.
– Vår kjernekompetanse er regnskap og rådgivning, ikke IT-tjenester. Vi har en support-avtale og det gjør IT mye enklere for oss i hverdagen.

Fra Office365 til Microsoft 365

Daglig leder Pål Grandahl i AGS IT-partner i Sarpsborg er klar på at IT-funksjonen griper inn i den hos den enkelte medarbeider på alle nivåer.

(fortsetter under bildet)

Pål Grandahl, daglig leder i AGS IT-partner

– Når vi oppdaterer og forbedrer IT-systemene innebærer det økt funksjonalitet og bedre sikkerhet for både bedriften og de ansatte. Summen av tiltak er dessuten kostnadsbesparende fordi effektiviteten blir bedre,  sier han.
Grandahl anbefaler bedrifter overgang fra Office365 til den mer avanserte og sikre løsningen Microsoft365 – identisk med løsningen som Vigres valgte.
– Vi fjernet  de fysiske serverne  og erstattet dem med med skyservere fra Microsoft Azure. Vi har dessuten integrert såkalte ERP-systemer som Visma Business og Visma  Lønn, sier Grandahl.

Skal være enkelt og sikkert

– Microsoft 365 koster noen kroner mer enn Office365, men kan varte opp med funksjoner som knytter medarbeidere bedre sammen og ikke minst økt sikkerhet ved at den enkelte medarbeider må autoriseres oftere,  sier han. Grandahl sier videre at kombinasjonen av enkelhet og sikkerhet i kombinasjon ikke utgjør et paradoks .
– Behovet for økt sikkerhet går ikke utover funksjonaliteten. IT-systemer skal være enkle og sikre, fastslår han.

Har din bedrift behov for å oppgradere IT-parken kan du kontakte din lokale Mobit-forhandler

Du kan også ta direkte kontakt med AGS IT-partner og Pål Grandahl på 481 92880, eller epost: paal.grandahl@ags.no

keyboard_arrow_up