Kjent og lokal stemme ga millionavtale

Lukas Stiftelsen hadde dialog med ulike leverandører, og Mobit trakk det lengste strået med konkurransedyktig pris, kvalitet og innhold. – Relasjon, gjensidig kjennskap og kunnskap ble også avgjørende for vårt valg av samarbeidspartner.


Det sier Tor Inge Skjøtskift, administrerende direktør i Lukas Stiftelsen med hovedkontor i Malvik i Trøndelag.

300 medarbeidere

Virksomheten består av rundt 300 medarbeidere og kontrakten til Mobit Levanger henger sammen med at stiftelsen skal erstatte lokale servere med en skybasert løsning. Lukas Stiftelsen har hatt Mobit Levanger som leverandør i 12 år. I forbindelse med overgang til skybaserte løsninger undersøkte imidlertid stiftelsen også andre leverandører med henblikk på pris og leveranse.

Betydelig avtale

– Dette er en betydelig avtale, og andre leverandører i markedet ønsket å betjene oss på flere områder samtidig som disse tok forbehold med tanke på at de ikke kjenner virksomheten. Dermed ble valget enkelt ikke bare knyttet til pris, men fordi Mobit Levanger kjenner både virksomheten og avdelingene inngående og leverte et tilbud på vår konkrete utfordring, sier Skjøtskift, og tilføyer:

– Det er en klar fordel når vi har en leverandør som kjenner oss så godt og uten forbehold knyttet til leveransen. Alle er på fornavn med Frode (Bye). Frode er tett på oppfølging og har den siste tiden blant annet hjulpet oss raskt og effektivt i forbindelse med løsninger til hjemmekontorer.

Tor Inge Skjøtskift, leder Lukas Stiftelsen
Tor Inge Skjøtskift, leder Lukas Stiftelsen

Microsoft Azure

Lukas Stiftelsen har valgt Microsoft Azure som skybasert løsning. Skjøtskift forklarer at skybasert lagring vil gi økt sikkerhet samtidig som stiftelsen trenger færre interne ressurser på IT.
– Fremtiden ligger i Skyen, ikke på et lokalt datarom, fastslår Lukas-direktøren.
– Avtalen med Mobit gir oss også større fleksibilitet for fremtidige organisatoriske endringer og vekst, føyer han til.

Stiftelsen driver i dag somatisk sykehjem og omsorgsboliger ved Betania Sparbu. Betania Malvik består av Lukas Hospice, en palliativ enhet, samt arbeidsrettet rehabilitering. Stiftelsen står også bak Skjelfoss Psykiatriske Senter i Indre Østfold. I tillegg eier og driver stiftelsen Lukas videregående skole og Lukas høyere yrkesfagskole, begge i Trondheim.

Ingen selvfølge

– Det meste av data i virksomheten vil nå bli en del av skyen, sier Skjøtskift. Bedriftsrådgiver Frode Bye i Mobit Levanger er stolt av avtalen.
– Selv om vi har betjent Lukas Stiftelsen i 12 år var det ingen selvfølge at vi skulle få denne avtalen. Samtidig håper jeg at innsatsen vår gjennom alle disse årene har gitt oss noen plusspoeng, sier Bye. Han sier videre at det er flere fordeler med en skybasert løsning.

Lokal tilhørighet

– Skyen gjør behovet for interne resurser mindre. I tillegg slipper stiftelsen vedlikehold som bytting av utstyr, og løsningen er veldig skalerbar på lagringskapasitet, sier Bye. Mobit Leveranger har i mange år levert drift og nettverk, infrastruktur, PCer, mobiltelefoner og annet utstyr til Lukas Stiftelsen.
– Jeg er naturligvis glad for at stiftelsen setter pris på lokal tilhørighet, avslutter Bye.

Har din bedrift behov for lokal kompetanse
kan du kontakte din lokale Mobit-forhandler

keyboard_arrow_up