Kjøper IT-kompetanse i Vestfold

Wenma med Mobit-avdelinger i Sandefjord og Tønsberg kjøper IT-bedriften Eneri IT i Sandefjord.


Mobit-forhandleren Wenma er et tyngdepunkt i hele Vestfold innenfor telekom og IT.

IT etterspørres

– Vi satser på fortsatt vekst, og IT-kompetanse er et område som stadig etterspørres av kundene, sier daglig leder Rune Steinvik i Wenma.

Gjennom oppkjøpet har Mobit-forhandleren sikret seg totalt ti svært kompetente IT teknikere, og vil være i stand til å yte god og kortreist service som totalleverandør av telekom og IT.

Kraftig vekst

I 2022 endte omsetningen til Wenma på rundt 50 millioner kroner mot 33 millioner kroner året før. Siden 2018 er omsetningen firedoblet. Og stadig mer av omsetningen relaterer seg til IT – innenfor både hardware og software.

– Med dette oppkjøpet sikrer vi oss kompetanse og eksisterende kunder av Eneri IT blir dessuten med over til Wenma, sier Steinvik. IT-konsulentene fra Eneri IT skal betjene kunder over hele fylket.
– I Vestfold ligger byene så tett at regionen i praksis utgjør et lokalt marked, sier han.

Fokus på fiber

David Jensen, som er daglig leder og medeier i Eneri IT, er fornøyd med avtalen.
Med salget av IT-delen av virksomheten blir det enda mer fokus på kjernevirksomheten som er teknologisk infrastruktur. Gjennom fiberselskapet Eneri Fiber levers det infrastruktur til private og offentlige virksomheter i hele Vestfold-regionen. IT har ikke vært et satsningsområde for fiberselskapet, men et tilbud til kundene.

Jobbet selv i Wenma

– Når vi får forespørsler om IT-kompetanse vil vi for ettertiden kanalisere disse henvendelsene direkte til Wenma, sier Jensen, som selv jobbet som tekniker og montør i Wenma tilbake i 1988.

– For meg som daglig leder er det naturligvis kjekt å vite at IT-konsulentene som blir med over til Wenma kommer til en arbeidsplass med høy trivsel. Dette er en av flere faktorer som ble vurdert før vi bestemte oss for å selge IT-delen av virksomheten, sier Jensen.

keyboard_arrow_up