– Leverte kommunale «Korona-linjer» til innbyggerne

Borg ComIT etablert tre akutte «korona-telefoner» og flyttet mer enn 2000 ansatte i Sarpsborg kommune over på plattformen til Telenor midt under virus-pandemien. Den lokale Mobit-forhandleren i Sarpsborg er nå i sluttfasen av prosjektet.Foto: Stina Mikalsen, Sarpsborg Arbeiderblad

Sarpsborg valgte å gå ut i markedet med et anbud på egenhånd fremfor et samarbeid med andre kommuner. Telenor vant anbudet sammen med Mobit-forhandleren Borg ComIT som underleverandør.

– Fordel med lokal leverandør

– Selv om det ikke var et krav at den leverandøren vi valgte var lokalisert i Sarpsborg, så ser vi det som en stor fordel at vi kunne forholde oss til Borg ComIT. Det er enklere for oss. Det uttalte innkjøpsrådgiver Hans Kristian Melleby i Sarpsborg kommune da lokalavisen Sarpsborg Arbeiderblad omtalte avtalen i vår.
Det var flere som leverte anbud til kommunen, som altså valgte å utlyse anbudet som en selvstendig konkurranse.

– Kommunen fikk mer styring

– Jeg er overbevist om at kommunen oppnådde mer styring og bedre kontroll ved å være prosjekteier, sier Jon Karstensen i Borg ComIT. Han har vært leder av prosjektet til Sarpsborg kommune.

Midt i leveransen dukket Korona-pandemien opp, og dette medførte at møter måtte gjennomføres på Microsoft Teams.
– Alt i alt synes jeg det gikk veldig fint, sier Karstensen.

(fortsetter under bildet)

Møter foregikk på plattformen Microsoft Teams

 

«Korona-telefoner»

I tillegg fikk kommunen akutte behov opp mot innbyggerne som følge av pandemien. Borg ComIT leverte i ekspressfart tre «Korona-linjer» til kommunen; beredskapstelefon for innbyggerne, beredskapstelefon for NAV og en foreldretelefon hvor foresatte kunne få informasjon om den nye hverdagen med hjemmeskole.

– DIsse beredskapstelefonene ble levert samme dag som bestillingene kom inn til oss. På tross av komplikasjonene vi alle fikk etter nedstegningen i mars har vi i samarbeid med kommunen løst utfordringene løpende, forteller Karstensen.
Borg ComIT leste inn talebeskjeder på beredskapstelefonene slik at de ble mest mulig brukervennlig.

Installerer flåtestyring

Nærmere 2200 nye sim-kort ble i pandemi-perioden levert kommunens IKT-avdeling, som igjen distribuerte sim-kortene til hver enkelt virksomhet i kommunen. I tillegg er Borg ComIT  i gang med å bytte ut trygghetsalarmer for de eldre som er knyttet til kommunens beredskapssystem
Borg ComIT er dessuten i sluttfasen av et delprosjekt som innebærer at rundt 250 kommunale kjøretøyer skal oppdateres med verktøy for såkalt flåtestyring.
– Vi er veldig tilfreds med den jobben som Borg ComIT har gjort de siste månedene, sier Melleby.

Har din bedrift utfordringer innen IT og telekom kan du kontakte din nærmeste Mobit-forhandler

Bilde øverst: Regionleder Lodve Sollid (Mobit), innkjøpsrådgiver Hans Kristian Melleby (Sarpsborg kommune) og Jon Karstensen (Borg ComIT). 

keyboard_arrow_up