Mobit blir Tema Partner for SMB Norge

SMB Norge med cirka 5700 medlemsbedrifter har besluttet å bruke Mobit og Nortel som leverandører av tjenester innen Mobil og IT.


Medlemsbedriftene sysselsetter mer enn 25 000 personer, og SMB Norge er opptatt av at bedriftene og deres ansatte får tilgang til fordeler på innkjøp.

Tema Partner

Tyngdepunktet blant medlemsbedriftene er bransjer som bygg og anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting og helse. Mobit og Nortel blir såkalt Tema-Partnere, tilsvarende hovedleverandører av tjenester innen Mobil og IT.

– Vi har medlemsbedrifter over hele landet og er derfor opptatt av at Tema Partnere har god distribusjon gjennom lokale forhandlere. Med mer enn 110 forhandlere svarer Mobit på denne bestillingen, også fordi Mobit er en distribusjonskanal for mobiloperatøren Nortel, sier administrerende direktør Jørund Henning Rytman i SMB Norge.

Kortreist er populært

Salgsdirektør George Demir i Mobit er fornøyd med avtalen og tror at medlemsbedriftene i SMB Norge er glad for å kunne oppsøke en lokal forhandler.
– Den lokale tilstedeværelsen er viktig for de lokale bedriftene, sier Demir.

Salgsdirektør George Demir i Mobit

 

Salgsdirektøren understreker at kortreist er populært også når det handler om mobil og IT.

Kompetanse om produkter og tjenester

– Kundene ønsker ofte å komme innom den lokale butikken og selv betrakte ulike produkter, eller få hjelp i praktiske spørsmål, sier salgsdirektøren. Som Tema-Partner er det i tillegg viktig å bidra med kompetanse om produkter og tjenester til medlemmene av SMB Norge, fremholder Demir.

Jørund Henning Rytman påpeker at SMB Norge har engasjerte medlemmer som er opptatt av gode rammebetingelser generelt, og disse rammebetingelsene involverer mobil og IT. Ukentlig er det rundt 15 000 besøkende på nettsidene til SMB Norge.

Stor trafikk på hjemmesidene

– Medlemmene er interessert i det som skjer og nettsidene våre er dessuten en viktig kanal for å gi ut informasjon, og ikke minst hvilke medlemsfordeler som kan tas i bruk, sier Rytman.

Morten Hess-Pedersen, leder for storkunder og partnere i Nortel

Morten Hess-Pedersen, leder for storkunder og partnere i Nortel, påpeker at SMB Norge har en viktig rolle som alliansepartner med nærmere 6000 små og mellomstore bedrifter.
– Sammen med Mobit blir vi en garantist for tilgjengelighet av produkter og tjenester som har nytteverdi for bedriftene. I den enorme teknologiutviklingen blir vi sentrale punkter for oppdateringer, sier Hess-Pedersen.

 

 

keyboard_arrow_up