– Mobit leverer «All Inclusive»

Hjelpeorganisasjonen Caritas Norge får «All Inclusive» fra Mobit-forhandleren AGS IT-partner.


Leveransen innebærer support, møteromsløsninger, nettverk, PC, mobil, IT-sikkerhet og egen løsning for håndtering av asylsøkere, forklarer bedriftsrådgiver Kristian Hokland. AGS IT-partner leverer i tillegg antivirus, Teams og andre funksjoner fra Microsoft.

Bedriftsrådgiver Kristian Hokland i AGS IT-partner

 

Det kanskje mest spennende som leveres er applikasjonen som effektiviserer arbeidet med å følge opp asylsøkere. De ansatte bruker nettbrett for å registrere samtaler og planlagte samtaler som skal gjennomføres.

Virker lovende

– Vi er nå i en testfase og så langt virker denne løsningen lovende.  I tillegg til at dette tiltaket skal være ressurseffektivt må den også ha en en integrert og sikker løsning som ivaretar GDPR og lagring av sensitiv personinformasjon, sier Herdis Nundal.

Nundal er avdelingsleder for nasjonalt arbeid og migrasjon i Caritas. Hun sier det er et godt samarbeid med AGS IT-partner.

Herdis Nundal i Caritas, her i forbindelse med en høring på Stortinget

 

– Det er ikke slik at vi bare skriver en bestilling. Vi har dialog og beskriver utfordringer som AGS IT-partner svarer opp på en god måte. Vi er et working team, fortsetter Nundal.

Microsoft Dynamics 365

Et eksempel på dialogmøter er løsningen som er bygget på Microsoft Dynamics 365. Den ble utviklet etter at Caritas Norge vant et oppdrag om veiledning av nyankomne asylsøkere på oppdrag fra UDI.

Vårt oppdrag går ut på å gi informasjon og veiledning til nyankomne asylsøkere. Det vi nå jobber med sammen med AGS og UDI er å kunne foreta registrering og dokumentasjon på en god, sikker, hensiktsmessig og effektiv måte på den nye og mindre ressurskrevende plattformen i kombinasjon med nettbrett.

Sensitiv informasjon

– Den nye løsningen er både mer moderne og sikrere, sier bedriftsrådgiver Kristian Hokland.

Veilederne på asylmottaket kan velge om arbeidet skjer på nettbrett eller desktop . I løsningen fra Microsoft ligger Data Loss Prevention og Information Protection – det siste et begrep som brukes for å beskrive teknologi som overvåker dataflyten i en organisasjon. Og samtidig forhindrer at ansatte ved et uhell eller med vilje sender sensitiv informasjon utenfor virksomheten.

Caritas registrerer asylsøkere som ankommer landet (illustrasjonsfoto)

 

– Det er et høyt nivå av sikkerhet i løsningene vi leverer. I denne saken er hvert individ som registreres inn i plattformen veldig sensitiv informasjon, sier Hokland.

All Inclusive

Han påpeker at AGS IT-partner har bidratt med sikkerhet på alle brukerkontoer og alle enheter. Leveransen beskrives som en All Inclusive, også med en supportavtale som bidrar til at Caritas Norge har en forutsigbar kostnad på denne delen av leveransen.

I Norge arbeider Caritas Norge med informasjon til nyankomne asylsøkere og for at innvandrere skal bli integrert og inkludert i det norske samfunnet. Gjennom egne ressurssentre trygger Caritas innvandrere i møte med det norske samfunnet, arbeidslivet og det offentlige tilbudet.

Internasjonalt hjelper Caritas Norge mennesker i nød, bidrar til å bekjempe sult og ekstrem fattigdom, og arbeider for fred og forsoning.

 

 

keyboard_arrow_up