Mobit med AI-forelesning i skolen

Mobit holdt forelesning om kunstig intelligens (AI) og karriereveier for elever ved Verdal Videregående.


– Klart det er hyggelig å få slike forespørsler. Elever i videregående tilhører en generasjon som får AI inn som en del av den naturlige hverdagen, forteller Frode A. Bye som er teknisk sjef i Mobit Levanger.

AI blir standardisert

Det var elever i første og andre klasse som har fagene informasjonsteknologi og medieproduksjon som fikk en introduksjon i den kunstige intelligensen som kanskje først og fremst blir assosiert med ChatGPT. AI er i tillegg på vei til å bli standard i maskiner som leveres av toneangivende produsenter av desktopper og PCér.

Tekniker Alexander Aaknes (t.v) og teknisk sjef Frode A. Bye holder forelesning på Verdal Vgs blant «mobitbuff-kledde» elever, omkranset av julepynt

 

– Hensikten er å inspirere og informere om de spennende mulighetene som venter i arbeidslivet, og naturligvis også hos oss i Mobit, smiler Bye. Det siste er like viktig fordi de unge ønsker å få synliggjort karriereveier.

Drøftet samarbeid

–  Vi drøftet også hvordan vi kan samarbeide med skolen for å dele kunnskap og bransjeekspertise i fremtiden. Dette er en vinn-vinn-situasjon fordi både skoler og næringsliv kan dra nytte av et slikt samarbeid, fortsetter Bye.

Han poengterer at forelesningen har en egenverdi, fordi det er inspirerende å treffe engasjerte og nysgjerrige elever.
– Disse elevene er fremtidens spillere  i en IT-bransje som endrer seg i ekstrem fart, sier han. Bye registrerer at de unge har godt grep på både teknologien og begrepene som brukes.

«Digitalt innfødte»

– Dette er unge mennesker som kan beskrives som «digitalt innfødte», mens for eldre generasjoner er AI som å lære seg et nytt fremmedspråk. Når jeg snakker til elever i videregående er det som å forholde seg til en moden målgruppe som forstår hele teknologien, forklarer Bye.

Håkon Hafell, faglærer ved Verdal videregående skole, er glad næringslivsaktører viser interesse for elevene.

– Generelt er vi veldig glad for å få besøk fra næringslivet, og Mobit er interessert i ta inn lærlinger, og kan da være en mulighet for elever til å starte opp karrieren, sier han.

– Det digitale har fått mange og varierte aspekter, legger han til.

Online Nation 2023

Funnene fra rapporten «Online Nation 2023» som er gjort i Storbritannia illustrerer rask adopsjon av AI-verktøy blant yngre aldersgrupper, med en markant forskjell i bruksmønstre basert på alder og kjønn. Det økende fokuset på AI-verktøy i utdanning, kombinert med bekymringer om deres langsiktige samfunnseffekter, fremhever behovet for mer bevissthet og veiledning i bruken av disse teknologiene.

AI Bruk blant Barn og Tenåringer (7-17 år)

•  Generell Bruk: 40% av barna (7-12 år) og 79% av tenåringene (13-17 år) rapporterte å ha brukt ett eller flere AI-verktøy som ChatGPT, Snapchat My AI, Midjourney eller DALL-E.

Spesifikke Verktøy:

•  50% av denne aldersgruppen har brukt Snapchat My AI.

•  24% har brukt ChatGPT.

•  Det er en høyere andel jenter som bruker Snapchat og gutter som bruker ChatGPT.

 

AI Bruk blant Unge Voksne (16-24 år)

•  Generell Bruk: 74% av de unge voksne sa at de hadde brukt et GenAI-verktøy, sammenlignet med bare 14% av de som er 45 år og eldre.

•  58% har brukt ChatGPT.

•  54% har brukt Snapchat My AI.

•  Bruksformål: 44% sa de brukte AI-verktøy for å hjelpe med studiene.

•  Bekymringer: To tredjedeler uttrykte bekymring for AI’s fremtidige samfunnspåvirkning.

 

Samfunnsmessige Observasjoner

Anvendelsen av disse verktøyene skjer raskere blant studenter enn blant lærere

•  En nøkkelfaktor for denne adopsjonen er Snapchats popularitet blant unge, som med lanseringen av My AI gir dem lett tilgang til et uutprøvd og til tider problematisk GenAI-verktøy på samme måte som kommende verktøy fra Meta og X.

 

Som nevnt i innledningen, teksten under er utelukkende AI basert på teksten om besøket på Verdal Videregående skole:

 

 

keyboard_arrow_up