Mobit moderniserer Oris-klinikker

Mobit i Harstad har fått i oppdrag å strukturere den mobile infrastrukturen hos tannlegekjeden Oris Dental med 36 klinikker.


Bedriftsrådgiver Daniel Hanssen i Mobit Harstad må kunne sies å være dedikert til oppdraget. Nordlendingen snakker på inn-og utpust om forvandlingen som nå skjer på klinikkene. Han er, uansett kunde, opptatt av å sette varige spor etter seg og har en lidenskapelig tilnærming til oppdragene.

– Systemet fungerer veldig bra, er oversiktlig og vi er fornøyd, sier avdelingsleder Hege Tendenes Sivertsen ved Oris Dental i Hinna i Rogaland.

Oppkjøp av lokale klinikker

Oris Dental har de to siste årene kjøpt opp lokale klinikker i Norge, og vokser stadig.  Det betyr også at det har vært stor variasjon i den teknologiske infrastrukturen med en salig blanding av systemer og leverandører.

Daniel Hanssen, her hos Oris Dental i Stavanger

 

Daniel Hanssen løper ikke fra klinikk til klinikk – han flyr, bokstavelig talt, og er veldig tilfreds med resultatet. Leveransen til Oris Dental er variert. Først og fremst har Hanssen vært rådgiver før selve implementeringen. Gamle sentralbord er erstattet med Mobilt Bedriftsnett fra Telenor med enda flere funksjoner. I tillegg har Hanssen sørget for å flytte over nærmere 130 mobilabonnementer til Telenor.

Kompatibelt med fastnummer

Det mobile bedriftsnettet er dessuten kompatibelt med fastnummeret de forskjellige klinikkene har.

– Generelt kan jeg si at den gamle fasttelefonen er utdatert. Men fastnummeret har enorm verdi om det er enkelt og kjent blant kundene, påpeker Hanssen.

Økonomisk deling

For å gjøre den økonomiske delingen mellom bedriften og medarbeiderne optimal, har Oris Dental installert et kontrollsystem som regner ut fordelingen. Om en medarbeider bruker mobiltelefonen til å kjøpe varer eller tjenester som er privat, vil systemet legge utgiftene inn som trekk i lønnssystemet.

Mobiltelefonene som er klinikktelefoner har installert sikkerhetssystemet Samsung Knox, og det er dermed en definert policy på hvilke applikasjoner som kan lastes opp på disse telefonene. Telefoner på avveie kan også enkelt spores opp, ifølge Hanssen.

Mer morderne

– Den telefoniske infrastrukturen blir en helt annen. Den blir mer moderne og skaper også synergier, sier Hanssen. Han legger ikke skjul på at Oris Dental er en god referansekunde.
– Fordi det er mange kjeder i Norge som bruker forskjellige løsninger nettopp fordi kjedetilknytningen har skjedd gjennom oppkjøp. I slike transaksjoner er det ikke, naturlig nok, telefonløsningen som er det viktige, men når det dannes en kjede med flere klinikker er sentralbordløsningen helt avgjørende for videre vekst, fortsetter Mobit-rådgiveren.

I dialog med søsterselskap

Utover det å levere infrastruktur har Mobit også fått i oppdrag å levere telefoner og tilbehør. Hanssen har allerede opprettet dialog for å modernisere Proteket AS som er et søsterselskap av Oris Dental.
– Vi startet dialogen med Oris Dental i 2019, og er i en prosess om mulig tilsvarende leveranse til søsterselskapet. Det viktigste akkurat nå er at Oris Dental er fornøyd og opplever at den nye infrastrukturen gir merverdi både for klinikkene, de ansatte og kundene, sier Hanssen.

keyboard_arrow_up