NÅ: Mobit lanseres

I disse dager lanseres Mobit med 144 forhandlere. Dermed forsvinner merkevarer som Telering, Nordialog og Telehuset. Mobit blir den største faghandlerkjeden innen Telekom og IT.

Salgs -og markedsdirektør Rolf Paulsen og Mobit-sjef Trond Voll er allerede på plass i København før det store Kick Offet denne helgen.

Gamle merkenavn forsvinner

I løpet av 2019 vil Mobit omsette for mer enn to milliarder kroner.
Et stort antall forhandlere av Telehuset gikk ved årsskiftet over i Telering. Det siste snaue året har tidligere forhandlere av Telehuset benyttet gamle navn.
– Det er en brutal kamp om markedsandeler. Med felles uniform blir vi mer konsistente som lag, sier Trond Voll som går fra Telering-sjef til Mobit-sjef.

Fem bokstaver

Telering har eksistert som merkevare i 25 år. Voll mener navneendringen er helt nødvendig, og peker på sammensmeltingen av telekom og IT som fortsetter med uforminsket styrke.

– Navnet Telering blir for isolerende fordi det henspeiler utelukkende på telekom. Når vi opererer innenfor mobil og IT  oppsummerer det nye navnet hele kjernevirksomheten med fem bokstaver. Navnet inkluderer i langt større grad kompetansen vi også har på IT. Mobit skal rendyrke konseptet faghandler i alle deler av landet,  sier Paulsen.

Lokale forhandlere

Trond Voll er helt klar på at navneendringen vil være posisjonerende i kampen som foregår om landets bedriftskunder.

– Vi kjemper hver dag mot store aktører, også internasjonale. Vi er den eneste kjeden som har et så omfattende nettverk av
lokale forhandlere. Dette gjør oss unike. Kampen står ikke bare om produktene. Vi tilbyr alle de samme mobiltelefonene og datamaskinene. Derfor blir lokal forankring sammen med lokal kompetanse avgjørende for å ta nye markedsandeler, sier Voll.

Uavhengig

Mobit er den eneste uavhengige og landsdekkende aktøren som tilbyr tjenester og nett fra både Nortel og Telenor. Tilsvarende er det innen IKT.

– Uavhengighet er viktig. Det som er bra for en kunde trenger ikke nødvendigvis være bra for en annen kunde. Vi er dermeden betydelig re-seller for Telenor og Nortel. Dette gjenspeiles også i porteføljen av IT-kunder der vi bruker flere leverandører som konkurrerer mot hverandre,  fastslår den nye Mobit-sjefen.

keyboard_arrow_up