– Nortel og Mobit skal styrke hverandre

Mobil-utfordreren Nortel og mobil og IT kjeden Mobit skal samarbeide i SMB-markedet om nye  og økte markedsandeler.


– Dette er en avtale som styrker begge parter, sier administrerende direktør Trond Voll i Mobit med 120 lokale forhandlere over hele landet.

Har Telenor

Mobit har operatøravtale med Telenor, og det er første gang selskapet inngår avtale med en såkalt Service Provider som betyr operatør uten eget mobilnett. Nortel tilbyr Telenor-dekning i sine abonnementer. Nylig tapte Mobit en operatøravtale til en Service Provider i et anbud om å levere mobilabonnement til Alfred Berg Kapitalforvaltning.  Mobit fikk likevel en avtale med finanskonsernet med konseptet Mobit Control innenfor overvåking og kontroll av IT og mobilporteføljen i virksomheten.

 Spille hverandre gode

– Av hensyn til helheten er det viktig at vi som rådgivere innen mobil og IT har produkter og tjenester som treffer bredt i markedet. Vi har et stort antall kunder med ulike preferanser som skal være tilfreds med det vi leverer på, sier Voll. Han fremhever at en samarbeidsavtale bare kan fungere om partene spiller hverandre gode. Mobit har gjennom 25 år opparbeidet seg en solid kundebase og hadde en omsetning over disk i 2020 på cirka 2,2 milliarder kroner.

Verdien av kunnskap og samhandling

– Vår viktigste verdi ligger ikke nødvendigvis i et enkelt produkt. Den største verdien er kunnskap om hvordan ulike produkter og tjenester samhandler innenfor mobil og IT. Med bred kompetanse internt i kjeden og et stort nettverk av partnere og leverandører kan vi bistå kundene med gode og tilpassede løsninger. Ved bruk av videomøter kan vi nå enkelt sette sammen kundeteam og spille på kompetansen som er tilgjengelig nasjonalt. Pandemien har faktisk gjort det enklere å levere også på mer komplekse forespørsler, sier Mobit-sjefen. Voll og kollegene merker at bedriftene setter pris på at Mobit har lokale forhandlere.

Nærhet til kundene

– Våre forhandlere ordner opp og gjør det enkelt å være kunde. Bedrifter uten store organisasjoner har i en travel hverdag liten eller ingen kapasitet til å ordne alt selv. Nærhet til kunde og god kjennskap til det lokale næringslivet skal derfor ikke undervurderes, understreker Voll. Nortel tilbyr mobilabonnementer og datapakker til SMB-markedet, og definerer seg som en lavprisaktør og utfordrer.
– Nortel er veldig kompatibelt med den øvrige produktporteføljen vi har i Mobit og vi får nå bedre adgang til en større del av totalmarkedet, fortsetter Voll.

Lang erfaring fra bransjen

Nortel ble etablert av telegründer Christian Pritchard i 2019, og med seg på laget har han ledere og medarbeidere med lang erfaring fra bransjen. Selskapet har hovedkontor i Ålesund, og kontorer i Bergen, Trondheim, Stavanger, Kristiansand og Oslo. Virksomheten har utelukkende norske eiere, og er notert på børsplattformen Merkur.

Da Christian Pritchard grunnla selskapet ble Nortel samtidig den første Service Provideren som tilbød bedriftsmarkedet mobilabonnement med fast pris, grenseløs databruk kombinert med Telenordekning.

Ta direkte kontakt med din nærmeste Mobit-forhandler

keyboard_arrow_up