Nye ansikter – nye regionsjefer

Begge er 55 år og har lang erfaring fra mobil og IT-bransjen og skal nå ha ansvar for egne områder som regionsjefer i Mobit.


Hans Petter Gjervik og Bjarne Bendiksen er relativt nye ansikter i Mobit, og må kunne omtales som seniorer på fagfeltet.

Lang erfaring

Hans Petter Gjervik har lang erfaring fra flere teleoperatører, og kommer sist fra GlobalConnect som er en internasjonal aktør innenfor IT. Bjarne Bendiksen har tilsvarende lang erfaring fra sterke merkevarer i bransjen.

– Som regionsjefer ønsker vi å bistå forhandlere på videreutvikling. Det er jo lokalt det skjer, sier Bendiksen.

Maksimal støtte

– Vår rolle er å være tilgjengelige og alltid være oppdatert på hva som rører seg i våre regioner, sier kollega Hans Petter Gjervik.

Begge er opptatt av at forhandlerne skal få maksimal salgsstøtte om det er kampanjer eller anbud.  Begge er også helt klare på at langsiktige strategier har mistet sin kraft med overraskelser og trendskifter som pandemi, inflasjon og krig utløser.

Skal være operative

– Vi jobber direkte med forhandlerne og er veldig operative. Vi skal forberede salgsaktiviteter og forhåpentligvis vinne flere nye kunder sammen med de lokale forhandlerne, sier Bendiksen.

– Det er mye potensial i Mobit-forhandlerne. Nettopp det å være lokal er et fortrinn. Hjelpen er alltid kortreist, og det er noe kundene setter pris på, sier Bendiksen.

Dekker store områder

I tillegg til salgsstøtte vil Bendiksen og Gjervik vurdere om det er behov for å etablere enda flere forhandlere. I dag har Mobit rundt 110 forhandlere over hele landet.

Hans Petter Gjervik har regionansvar for forhandlerne i Vestland og Møre og Romsdal fylke, mens Bjarne Bendiksen har regionansvar på Sørlandet og Rogaland, samt Nord-Norge. Lodve Sollid er fra før regionsjef på Østlandet.

 

keyboard_arrow_up