Regnskap Norge velger Mobit

Medlemmene i Regnskap Norge vil nå få tilbud om rabatterte priser på varer og tjenester fra Mobit.

Regnskap Norge er bransjeforeningen for autoriserte regnskapsførere i Norge.

Se listen over Mobit-forhandlere

Gode rabatter

– Vi er i stand til å betjene det enkelte medlem på en god måte fordi vi har 144 forhandlere over hele landet. Den lokale forankringen er viktig, sier BID Manager Morten Hess Pedersen i Mobit. Medlemmene får rabatter på en mengde produkter, samt på drifts og operatøravtaler.

Fra venstre, Morten Hess Pedersen (Mobit), Bjørn Myhrvold (Regnskap Norge) og Yngve Thommesen (Mobit Brakerøya).

Tre inn som ressurs

– Det finnes et stort antall regnskapskontorer med under ti medarbeidere,  og i denne avtalen kan Mobit tre inn som ressurs når det gjelder spørsmål om telekom og IT. Dette er disipliner som regnskapsbyråer generelt må ut i markedet for å hente, fortsetter Hess Pedersen.

Jobber for kollektivet

For Regnskap Norge betyr avtalen at man kan tilby medlemmene fordeler og rabatter som er krevende for den enkelte  å oppnå på egenhånd.
– Hensikten med en slik avtale er at vi skal få til en ordning for kollektivet vi representerer, slik at hvert medlem får bedre betingelser enn man får på egenhånd. Vår erfaring er at medlemnene setter pris på fordelene vi forhandler frem, sier seniorrådgiver Bjørm Myhrvold i Regnskap Norge.

Autorisert

Morten Hess Pedersen påpeker også en annen viktig faktor med medlemsavtaler.
– En slik avtale innebærer at medlemsorganisasjonen har autorisert Mobit som leverandør, noe som forenkler dialogen med medlemmene. Vi vil ta kontakt med samtlige medlemmer, og vi vil også være tilstede på arrangementer i regi av Regnskap Norge for å synliggjøre innholdet i avtalen,  sier han.

 

keyboard_arrow_up