Rydder bort mobil-kaos i bedriften

Flere bedrifter ber om hjelp for å rydde opp i mobil-kaos som skyldes den økonomiske delingen mellom virksomheten og medarbeiderne.


IT og Telekom-kjeden Mobit inngår nå samarbeid med leverandøren Tech Control Management (TCM ) for å bistå kunder over hele landet i mobil-opprydningen.

Uoversiktlig

– I mange bedrifter er det helt uoversiktlig og det er grunn til å anta at mange bedrifter tar en vesentlig større del av spleiselaget. Det viktigste er at fordelingen mellom bedrift og medarbeideren blir riktig, sier Harald Bøyum, direktør for Produkt- og Forretningsutvikling i Mobit-kjeden.

Kostnadsfordeling

Gjennom samarbeidet med TCM får norske bedrifter en helautomatisert løsning som holder kontroll på mobilregningen. Løsningen har både bedriften og den enkelte medarbeider tilgang til. I løsningen ligger det hva bedriften dekker av kostnader, og fakturaer som overstiger det avtalte beløpet må begrunnes før det eventuelt blir godkjent av en overordnet. All kommunikasjon skjer i løsningen.

Harald Bøyum i Mobit

Stemmegivning Idol

– Mobiltelefonen inviterer til utallige ekstratjenester som koster penger, og som kan faktureres  på mobilregningen. Samtaler til utlandet, parkering, 800-nummer og stemmegivning til populære TV-programmer som Idol blir eksempelvis silt ut i denne løsningen, sier Bøyum.

Egen webshop

Han påpeker videre at løsningen har et eget grensesnitt for webshop. Dermed kan en medarbeider kjøpe ny mobiltelefon og hvor arbeidsgivers økonomiske bidrag allerede er forhåndsinnstilt.
– Det er to faktorer som gjør seg gjeldende for bedriftene, som full oversikt over mobilparken og at den økonomiske delingen blir digitalisert, noe som gir bedriften besparelser, sier Bøyum.

Fanger ikke opp avvik

– Vår erfaring er at arbeidsgiver tar en stor andel av mobilregningen fordi mange ikke har systemer for å fange opp avvik. Denne løsningen griper tak i samtlige avvik, legger han til.
Løsningen varsler dessuten medarbeidere om når et mobil-abonnent skal porteres inn eller porteres ut dersom en medarbeider  slutter eller begynner i virksomheten.

Har din bedrift tilsvarende utfordringer kan du kontakte din nærmeste Mobit-forhandler

keyboard_arrow_up