Så mange arbeidstakere er tilgjengelig etter arbeidstid

Er du alltid tilgjengelig for arbeidsgiveren etter arbeidstid? I så fall slår du følge med 1,1 millioner andre arbeidstakere! I en landsomfattende undersøkelse Infact har utført for mobil og IT-kjeden Mobit kommer det frem at 1,1 millioner arbeidstakere er tilgjengelig i «alle» kanaler.

Alle kanaler

Dette innbefatter mobil, epost, Facebook, Snapchat og Instagram. Undersøkelsen viser dessuten at menn i langt større grad enn kvinner er tilgjengelig på de ulike plattformene. Statistisk Senralbyrå opererer med at det er drøyt 2,8 millioner arbeidstakere i Norge.

Ifølge undersøkelsen fordeler tilgjengeligheten seg slik:

I alle kanaler
50,3 prosent (menn) – 32 prosent (kvinner)

Delvis tilgjengelig
23,8 (menn) – 31,2 (kvinner)

Kun epost
5,6 prosent (menn) – 6,3 prpsent (kvinner)

Kun telefon
11,5 prosent (menn) – 15,2 proent (kvinner)

Ikke tilgjengelig
8,7 prosent (menn) – 15,2 prosent (kvinner)

Epost scorer dårligst

– At epost scorer lavest henger sammen med sosiale medier. Det oppleves sannsynligvis som enklere og litt mer uformelt å sende en melding via en sosial kanal enn å benytte epost. Sannsynligheten for å få svar i sosiale kanaler er også langt større basert på denne undersøkelsen, sier administrerende direktør Trond Voll i Mobit.

Her finner du din lokale Mobit-forhandler

Avtar med alderen

Han registrerer at tilgjengeligheten avtar med alderen. Opptil aldersgruppen 29 år er arbeidstakeren på topp i tilgjengelighet, og deretter avtar det sakte, men sikkert frem til pensjonsalder. Det er heller ingen som «alltid» er mer tilgjengelig enn arbeidstakere i Oslo.  Vestlandet er den regionen hvor arbeidstakerne er minst tilgjengelig.
Undersøkelsen sier ingenting om tilgjengeligheten er størst i offentlig eller privat virksomhet.

Bemanning

– Jeg antar at det ligger en overvekt på privat sektor. Samtidig må vi ikke glemme at det er mange ansatte i offentlige instanser som har døgnkontinuerlig bemanning og derfor avgengige av at arbeidstakerne kan nås, eksempelvis innen helse og beredskap, sier Voll.

LES OGSÅ: Flere tar i bruk digital skilting

keyboard_arrow_up