Scorer høyt på service til Mobit-forhandlerne

Rollen deres er å spille kollegene gode. De «usynlige» støttespillerne må dessuten  tåle å bli målt på innsatsen de gjør. 

Kundene til denne gjengen er Mobit-forhandlere over hele landet. For å gjøre jobben kreves det et sinn som er løsningsorientert, og også gode digitale løsninger. Først en presentasjon av den manuelle innsatsen som gjøres av de «usynlige» på kjedekontoret til Mobit.

Settes i arbeid

Når en bedrift henvender seg til en Mobit-forhandler og trenger utstyr eller programvare er det gjerne støttespillerne ved kjede-kontoret i Bergen som settes i arbeid. Målet er å finne frem til produkter og løsninger som etterspørres, og levere så raskt som mulig. Staben blir som en egen Kundeservice til forhandlerne.

Direktør for produkt og forretningsutvikling, Harald Bøyum, er tilfreds med den ferske målingen som viser at det interne teamet av hjelpere oppnår gode skussmål hos forhandlerne. Snittscoren er på 5,1 poeng hvor 6 poeng er høyest.

Tilbakemeldingene kan – når snittscoren brytes ned – omskrives til femmere og seksere om vi bruker den berømte terningen som målestokk.

Hovedtendensen er at scoren er enda litt bedre i 2022 sammenlignet med 2021. Samtidig må det understrekes at tilbakemeldingene i fjor var svært gode med en snittscore på 4,9 poeng.

Det indre marked

– Vi kan beskrive vår rolle som et indre marked. Vår oppgave er å bistå den enkelte forhandler på samme måte som forhandlerne bistår sine kunder. På samme måte som forhandlerne blir målt på tilfredshet av sine kunder, blir vi målt på tilfredshet hos forhandlerne, sier Bøyum.

Og han og kollegene som utgjør det indre markedet har derfor all grunn til å være fornøyd med årets resultater.

ERP og CRM

Jobben handler i tillegg om digitale flater. De viktigste digitale plattformene mellom kjedekontoret og forhandlerne er Multicase (ERP) og SuperOffice (CRM). Multicase-løsningen kan prosessere flere oppgaver samtidig. SuperOffice og Multicase kan beskrives som hjertet og hjernen i dialogen med  forhandlerne.

Bøyum er helt klar på at mennesker ikke kan multitaske, altså gjøre to ting på en gang.
– Det er ikke mulig, selv om mange innbiller seg slike ferdigheter, smiler han.
Multicase, derimot, kan multitaske.

Bort med ineffektivitet og unøyaktighet

– Multicase og SuperOffice begrenser ineffektivitet og unøyaktighet, og er helt sentral i forsynigskjeden, sier han. Denne digitale forsyningskjeden innebærer oversikt over ordrer av produkter og tjenester, fakturaer, kontroll av fakturaer og reklamasjoner.

CRM-løsningen fra SuperOffice utgjør struktur og verdifull støtte i salgsarbeidet.

Innsatsfaktor

– Den lokale forankringen av forhandlere er en viktig suksessfaktor, men denne faktoren er også avhengig av at det er effektive løsninger og back office, sier Bøyum.

Det jobbes kontinuerlig med å forenkle og forbedre de digitale løsningene. Eller sagt på en annen måte; gjøre livet enda enklere for forhandlerne.

– Vår oppfatning er at forhandlerne setter pris på jobben vi gjør, og det viser også tilbakemeldingene. Det kan bli krevende å oppnå høyere score fra forhandlerne. Derfor må vi heller la oss inspirere av at scoren ikke skal falle det neste året, sier Bøyum.

 

keyboard_arrow_up