Sertifisert på kvalitet og miljø

Mobit Norge er nå sertifisert med ISO 9001 og ISO 14001, sertifiseringer som gjenspeiler kvalitet og miljø.


– I stadig flere anbud ble slike sertifiseringer en forutsetning for å delta, og miljøaspektet er i langt større grad enn før blitt et anbudskrav. Vi var allerede i gang med en revisjon av våre rutiner, og besluttet derfor å få formalisert rutinene gjennom offentlige sertifiseringer, sier administrerende direktør Trond Voll i Mobit.

Enklere anbudsprosesser

– Sertifiseringen ISO 9001 er et stempel på at vi har systemer for kvalitet, risikovurderinger og ansvar, og god kommunikasjon. Denne sertifiseringen gjør anbudsprosesser enklere fordi vi slipper å dokumentere fra gang til gang aspekter som inngår i ISO 9001. Slik dokumentasjon krever både tid og ressurser. Samtidig er det mange anbud som krever denne ISO-sertifiseringen spesifikt for å være kvalifisert, påpeker Voll videre.

ISO 9001 er en internasjonal standard uavhengig av bransje. I den grad Voll skal rangere sertifiseringene er han mest stolt over ISO 14001. Denne sertifiseringen omfatter miljø og miljøledelse.

Grønn tenkning

– Denne sertifiseringen henger høyt fordi vi har arbeidet målrettet over tid for å bringe grønn tenkning inn i virksomheten, og i tillegg tatt med denne tankegangen i både produkter og leveranser til kundene. Vi fokuserer på at produktene skal leve lenger samtidig som vi har etablert et system for gjenbruk og gjenvinning. Vi merker at kundene setter pris på at vi har en tydelig strategi på miljø, sier Voll.

Miljøkrav blir dessuten oftere tatt med i anbud, og uten ISO 14001 vil det være krevende, eller umulig, å bli tatt hensyn til i mange slike prosesser.
– Uten ISO 14001 blir man som leverandør diskvalifisert om denne sertifiseringen er et krav. Derfor er dette også en strategisk viktig sertifisering,  sier Voll.

Som en stjerne fra Michelin

Han viser til at det er strenge og formelle krav for å oppnå disse sertifiseringene. For Mobit Norge har det vært som eksamener hvor virksomheten blir vurdert av uavhengige sensorer på helt avgjørende faktorer.
– Sertifiseringene blir jevnlig revidert. Dermed blir vi motivert til hele tiden gjøre forbedringer. Vi sammenligner sertifiseringen med en stjerne fra Michelin; mister kjøkkensjefen og kokkene fokus på kvalitet, forsvinner stjernen, sier Mobit-sjefen.

 

keyboard_arrow_up