Slik praktiserer HP sin miljøsatsing

Når produktsjefen i HP snakker om bærekraft handler det ikke om hva selskapet skal gjøre, men hva som faktisk skjer og hvordan klima-tenkningen påvirker produktene.


Produktsjef Anders Bo Forsdahl i HP tar begrepet bærekraft ned til detaljnivå.

Resirkulering

Plast, aluminium og magnesium resirkuleres og brukes i nye produkter. Spesielt i bærbare PCer har resirkuleringen kommet langt. Inntil 90 prosent er gjenbruk i modeller etter 2019, og tastaturet er basert på gamle CD/DVD-plater.

(fortsetter under bildet)

Gjenvinning
Tastaturet fra HP består av resirkulerte CD/DVDer

Blekkpatroner har også sin opprinnelse i resirkulert plast. Og for å begrense plastbruken i distribusjonen har HP erstattet bobleplast med støpt papirmasse.

Emballasje

– Når vi sender produkter til storkunder er plasten i enda større grad skalert ned. Vi har en bevissthet rundt miljø og bærekraft som skal gjenspeiles i alt vi leverer, også i emballasjen. Med Bulk-emballasje pakker HP flere produkter i større esker som gjør at det totale volum som sendes fra fabrikk blir mindre enn tilsvarende enkeltpakkede produkter. Denne fremgangsmåten reduserer karbon-avtrykket, samt etterlater mindre avfall som skal resirkuleres, sier Forsdahl.

(fortsetter under bildet)

Anders Bo Forsdahl er produktsjef i HP

 

Produksjefen har arbeidet i HP i fem år, og merker at fokus på miljø har endret seg radikalt bare de to siste årene.

Ambisjon – alt skal gjenvinnes

– For oss er klima, miljø og bærekraft handling. Derfor er vi opptatt av at så mye som mulig av materialene vi benytter skal være tuftet på gjenvinning. Ambisjonen er 100 prosent gjenvinning, og jeg antar at vi innen segmentet jeg håndterer er på rundt 70-80 prosent, sier han entusiastisk.

Forsdahl registrerer dessuten at miljøaspektet gjør seg mer gjeldende hos kundene nå sammenlignet med fem år siden.

– Vi merker at anbud ofte har miljøkrav, og kan vi dokumentere hva vi gjør på dette feltet, kan det gi høyere vekting. Jeg tror at denne trenden vil bli ytterligere forsterket, og som global produsent har vi et ansvar for å redusere unødvendig miljøavfall, også lokalt, avslutter Forsdahl.

 

 

keyboard_arrow_up