Slik scorer Mobit hos kundene

Om Mobit var en universitetsstudent hadde sensor gitt karakteren B. Med små forbedringer hadde sensor hentet frem toppkarakteren A.


Moment Analyse i Kristiansand har gjennomført en kundetilfredsundersøkelse (KTU) for Mobit, og markedsanalytiker Thomas Aamodt understreker at en score på 88 poeng er høyt. Grensen for toppkarakteren er 90 poeng. Sammen med kollega Christian Dversnes har han utarbeidet KTU for 2021.

(fortsetter under bildet)

Thomas Aamodt og Christian Dversnes i Moment Analyse

Stigende formkurve

– Scoren er veldig god. Hadde Mobit fått to poeng mer hadde det vært å betrakte som karakteren A. Da sier vi gjerne at kundene er svært begeistret og at kandidaten skiller seg ut, sier Aamodt.
Mobit har hatt stigende formkurve siden 2019. I denne perioden forbedret Mobit seg med ett poeng, fra 87 til 88.

Tydelig forbedring

– Ett poeng opp er en forsiktig, men tydelig forbedring og utviklingen er positiv, påpeker Aamodt.
25 prosent responderte på invitasjonen som ble sendte til Mobit sine kunder, noe som førte til at nærmere 1000 personer fikk mulighet til å evaluere sitt kundeforhold.

Tall og detaljer

– At vi får svar fra 25 prosent av kundene gir resultatene høy troverdighet og mulighet til å gjøre grundige analyser, sier Aamodt. Når han graver seg ned i tallene og detaljene avdekkes for eksempel at forhandlere som jobber systematisk og målrettet med oppfølging av kundene oppnår høyest tilfredshet.

Totalkunder mest fornøyd

– Detaljene avdekker også at totalkunder gir høyest score. Totalkundene er mest begeistret. Disse opplever god oppfølging. Av erfaring kan vi konkludere med at oppfølging ikke bare gir fornøyde kunder, men også lojale kunder som gir mersalg, poengterer markedsanalytikeren.

Respondentene består hovedsaklig av daglig ledere og innkjøpere. Som en kuriøs detalj kan det nevnes at respondentene – altså kundene – samlet har brukt nærmere 100 timer på å evaluere Mobit.

Hente ut forbedringer

– Vi er en uavhengig aktør som måler forskjellige områder i en virksomhet, og en KTU avdekker hvor det er mulig å hente ut forbedringer. Bruker vi karakter-analogien må vi konkludere med at studenten jobber hardt og målrettet, og fortsetter utviklingen er det ikke lenge før sensor henter frem toppkarakteren, sier Aamodt.

Sikter enda høyere

Salgs -og markedsdirektør Rolf Paulsen er fornøyd med resultatene. Han understreker dessuten at resultatene er fundamentet som skal gjøre Mobit enda bedre.
– Det er alltid viktig å ha mål å strekke seg etter. Selv om vi i det store og hele scorer veldig bra, er resultatene samtidig et utgangspunkt for at vi skal sikte enda noen hakk oppover på poeng-skalaen, sier Paulsen.

 

keyboard_arrow_up