Styreleder vil ha innsyn i tiltak for anti-hacking

Leif Holst (73) har flere verv som styreleder, og krever nå at styrene får innsikt i beredskapsplaner mot hacking.


På forrige styremøte i den 160 år gamle bedriften Drevelin Ortopedi AS tok Holst opp spørsmålet om datahacking. Han er tindrende klar på at slike trusler også er et anliggende for styrer.

Styret må ha innsikt

– Jeg har fått gode svar fra ledelsen om at IT-sikkerheten er tilfredsstillende ivaretatt. Samtidig er vi enige om at  leverandøren som håndterer IT-infrastrukturen skal holde en orientering til styret i det neste møtet. Det er viktig for styrets medlemmer å få innsikt og kunnskap av eksperter om det trusselbildet som utgjør en risiko, sier Holst.

Har avverget virusangrep

Temaet ble spesielt aktualisert gjennom dataangrepet mot Hydro og det danske selskapet Maersk. Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Kripos konkluderte nylig, ifølge Dagens Næringsliv, med at flere norske virksomheter stod på listen til Hydro-hackerne med det såkalte Lockergoga-viruset.

Digital kidnapping

– Hacking er å betrakte som digital kidnapping. Slik kidnapping kan potensielt utgjøre enorme omkostninger for en bedrift, fortsetter Holst. Det er Mobit-forhandleren Fana Data som har ansvar for at IT-sikkerheten hos Drevelin alltid  holder et høyt nivå.

Risiko

Systemkonsulent Ronny Tennebekk i Fana Data ser det som utelukkende positivt at styrer også  involveres i spørsmål som vedrører hacking. Tradisjonelt er det det den daglige ledelsen som holder tak i IT-sikkerheten.

– Basert på den risikoen hacking representerer, er det ikke unaturlig at også  styrene involverer seg  i spørsmål som omfatter IT-sikkerhet og hacking, sier Tennebekk.

Har du behov for å få utarbeidet tiltak for anti-hacking, eller presentere en plan for styret kan du kontakte din nærmeste Mobit-forhandler 

keyboard_arrow_up