Jørn Jamissen, Mobit

Tviler på arbeidsgivers IT-sikkerhet

Mer enn 1,2 millioner arbeidstakere tviler på IT-sikkerheten hos arbeidsgiveren sin. Det fremkommer i en landsomfattende undersøkelse Infact har utført for mobil og IT-kjeden Mobit.

– 27 prosent tviler på IT-sikkerheten i virksomheten de jobber. Dette er nedslående tall fordi bak funnene trer det frem mer enn 1,2 millioner arbeidstakere, konkluderer Jørn Jamissen.

Flertallet tar sikkerhet på alvor

Han leder IT-seksjonen i Mobit, og er spesielt opptatt av sikkerhet.  At flertallet på 73 prosent sier seg fornøyd med sikkerheten hos arbeidsgiveren viser imidlertid at de fleste virksomheter tar sikkerhet på alvor, påpeker Jamissen.

Undersøkelsen konkluderer med at 6,6 prosent av norske arbeidstakere ikke har tillit i det hele tatt til IT-sikkerheten på arbeidsplassen sin, mens 19,9 prosent er usikker på hvor godt den ivaretas, ifølge Infact.

Kostbart å slumse med IT-sikkerhet

– Det er første gang vi så konkret kan si noe om IT-sikkeret på norske arbeidsplasser med utgangspunkt i arbeidstakeren. Av den usikre gruppen på 1,2 millioner arbeidstakere er det cirka 300 000 personer som kategorisk svarer nei på spørsmålet om IT-sikkerheten iveratas på en tilfredsstillende måte. Det kan bli svært kostbart å slumse med IT-sikkerhet, sier Jamissen. Samtidig presiserer han  at bedrifter i stadig økende grad oppgraderer IT-systemer for å hindre hacking og innbrudd.

Det svakeste punkt

– IT-systemene er kanskje det svakeste punktet i alle virksomheter. Det har etterhvert blitt avdekket dataangrep mot både private og offentlige virksomheter. Det finnes bare én måte å forsvare seg på, og det er gjennom fokus og beredskap på IT-systemene, sier  Jamissen. Han definerer to former for angrep; det som har til hensikt å skade mest mulig og angrep som er knyttet til spionasje.

Hacking – egen business

– Spionasje er ikke bare Arne Treholt eller enkelte land på politisk nivå. Spionasje organiseres av hacerrgrupper som har dannet en egen business som handler om utpressing av bedrifter, og bedrifter er villige til å betale. Denne sårbarheten i IT-systememe må derfor avdekkes og tettes, også for å unngå nedetid etter et angrep, sier han.

GDPR

Jamissen setter dessuten hacking i sammenheng med GDPR.

– GDPR blir en større press-faktor hos angriperne. De vet at en eventuell bot for manglende forebygging av persondata kan være opp til 4 prosent av bedriftens omsetning, påpeker han.

Misnøye i Midt-Norge og Nord-Norge

Arbeidstakere i Midt-Norge og Nord-Norge er de som i størst grad er misfornøyd med IT-sikkerheten på arbeidsplassen. Undersøkelsen viser at mistilliten i disse regionene er 70 prosent høyere enn i landet for øvrig.

keyboard_arrow_up