Telenor Mobilt Bedriftsnett

Mobilt Bedriftsnett hjelper din bedrift med å yte bedre service mot kunder og samarbeidspartnere, i tillegg til bedre samhandling internt. De ansatte kan enkelt styre sin egen tilgjengelighet og få oversikt over sine kollegers status.


Hva er Mobilt Bedriftsnett?

Mobilt Bedriftsnett gjør det mulig for de ansatte å besvare innkommende anrop, der de er. Med sentralbordet på mobilen er du lett tilgjengelig for kundene og unngår dermed tapte anrop. En positiv kundeopplevelse starter med et velfungerende sentralbord.

Hvorfor vi anbefaler Mobilt Bedriftsnett fra Telenor

Ett hovednummer til bedriften – Med ett hovednummer til bedriften blir det enkelt for kunder å ringe inn.

Alltid noen som svarer – Kunden møter en velkomsthilsen med tastevalg som styrer samtalen videre.

Automatisk viderekobling – I bedriftens åpningstid settes samtales videre slik at kunden raskt kommer frem til rett person eller avdeling.

Aldri stengt – Utenfor bedriftens åpningstid møtes kunden av en talemelding som informerer om åpningstiden.

Oppdatert brukerstatus – Microsoft synkronisering som opsjon sikrer at brukernes møtestatus og Teams-aktivitet er synlig for sentralbord og kolleger.

Enkel og brukervennlig løsning for administrator – Alle konfigurasjoner og endringer gjøres enkelt via webgrensesnitt.

Muligheter for bedriften

1. Ett hovednummer

Med fastnett hovednummer:

  • Får virksomheten ett nummer å kommunisere
  • Det blir enkelt for kunder å ringe inn
  • Alle ansatte blir tilgjengelig gjennom bedriftens nummer
3. Styrt velkomstmeny og talemelding

Med tidsstyrt velkomstmeny og talemelding får innringer alltid svar:

·       Kunden møter alltid en velkomsthilsen ved anrop inn til bedriften

·       Det kan legges inn tastevalg for enkel viderekobling av samtalen.

·       Utenfor bedriftens kontortid møtes kunden av en talemelding med informasjon om åpningstider, menyvalg og annen nyttig informasjon

5. Kø og svargrupper

Bedriften kan sette opp kø og svargrupper slik at innringer gjennom Menyvalg raskt kommer frem til rett person og/eller avdeling.

7. Mobilt Bedriftsnett Georuting

Med MBN Georuting får man en geografisk fordeling av anrop. F.eks kan man rute samtale til nærmeste kontor/butikk basert på innringers posisjon.

9. MBN Opptak

Med Opptak kan du loggføre all kommunikasjon du har med kunden.

2. Mobilt Sentralbord

Mobilt Sentralbord gjør det enkelt og effektivt å håndtere innkommende anrop til din virksomhet. Du og dine ansatte kan ta med Sentralbordet der hvor dere er og være tilgjengelig for kundene slik at innringer raskt får svar.

  • Det er ingen installasjon – sentralbordet er webbasert
  • Du ser hvem som ringer
  • Du kan ta imot samtaler på både fasttelefon og mobil
  • Du kan se hvem innringer sist snakket med i virksomheten
  • Enkelt å se hvem som er ledig eller opptatt
  • Enkelt å sette over samtaler til andre kolleger
4. SMS

I Mobilt Bedriftsnett kan du sende og motta SMS’ er fra kø, svargruppe og tidsstyrt velkomstmeny.

Man kan sende SMS fra sentralbordet med Kønummer som avsender. Sendte SMS lagres i egen meldingslogg i sentralbordet. Man kan motta SMS/MMS på Kønummeret. Dette varsles i Sentralbordet, og man håndterer (leser/svarer) meldingene i dialogboks i sentralbordet. Mottatte meldinger lagres også i meldingsloggen i sentralbordet

6. Mobilt Bedriftsnett Microsoft Synkronisering

For å yte god service er sentralbordet avhengig av å vite hvem som er ledig og hvem som er opptatt i møter.  Tjenesten henter informasjon fra din kalender og katalog i Microsoft365, samt statusinformasjon fra MS Teams slik at Mobilt bedriftsnett automatisk blir oppdatert.

8. Flagging av ubesvarte anrop

Med flagging av ubesvarte anrop ha du oversikt over hvilke samtaler som ikke ble besvart og hvordan de er håndtert videre og av hvem. På denne måten unngår man at ubesvarte kunder blir oppringt flere ganger.

Mobilt Bedriftsnett hjelper din bedrift med å yte bedre service mot kunder og samarbeidspartnere, i tillegg til bedre samhandling internt. De ansatte kan enkelt styre sin egen tilgjengelighet og få oversikt over sine kollegers status.

1)      Mobilt Bedriftsnett Appen

Med MBN Appen har du tilgang til Mobilt Bedriftsnett når du er på farten. Les mer om hvilke muligheter du har i appen.

2)      Mitt MBN

Mitt MBN er en web-klient som gir deg enkel tilgang til tjenester i mobilt Bedriftsnett direkte på PC-en: du kan for eksempel «se hvem som ringer», endre innstillinger etc.

Les mer om mulighetene her.

Administrator får tilgang til en webbasert administratorløsning for Mobilt Bedriftsnett (MBN Administrator) hvor han kan styre og administrere løsningen selv.

Løsningen har et godt grafisk grensesnitt slik at det er lett å ha oversikt over løsningen og enkelt å endre åpningstider, menyvalg, viderekoblinger, kø-innstillinger, talemeldinger, etc.

I MBN Administrator kan du også endre innstillinger for MBN Microsoft synkronisering. Endringene gjøres med drag-and-drop funksjonalitet

Telenor
keyboard_arrow_up